Marjet Douze (Utrechts Geveltekenfonds) en burgemeester Jan van Zanen onthulden vrijdag een gedenksteen ter herinnering dat 100 jaar geleden het algemeen kiesrecht werd ingevoerd.

In 1917 mochten voor het eerst álle mannen gaan stemmen (stemrecht was daarvoor voorbehouden aan een elite) en vanaf 1919 ook alle vrouwen.

De gevelsteen is ingemetseld aan de voorzijde van het stadhuis en is ontworpen door beeldhouwer Britt Nelemans. De steen kon er komen dankzij een voorstel in de gemeenteraad en met uitvoering door de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente.

Burgemeester Van Zanen herinnerde er in zijn toespraak aan dat het nog lang heeft geduurd voordat vrouwen ook deel uit gingen maken van het college van burgemeester en wethouders. In 1974 werd Wil Velders (PvdA) de eerste vrouwelijke wethouder en in 1981 werd Lien Vos (VVD) de eerste vrouwelijke burgemeester. 

De eerste vrouw in de Utrechtse gemeenteraad was in 1919 Anna Clara Kempff (SDAP) die haar zetel een jaar later alweer opgaf 'vanwege huishouden'.

(zie ook het videoverslag hieronder).

De gevelsteen