Door Jim Terlingen - Het was vanmiddag een bijzondere struikelsteenlegging voor Mieks de Leeuw-Snackers (1884-1945) voor het adres Kromme Nieuwegracht 35a. Kardinaal Eijk was erbij aanwezig, alsook een 98-jarige nicht en vele andere familieleden van het slachtoffer. Mieks, katholiek, was bevriend met kardinaal Jan de Jong (1885-1955).

De nicht, Chris de Leeuw, riep in een indrukwekkende toespraak jongeren op om te praten met ouderen om zo direct van hen te horen wat oorlog is. Ze eindigde met de leus "Nooit meer oorlog". Daar sloot wethouder binnenstad, Eva Oosters, zich met kracht bij aan.

Wethouder Eva Oosters. Foto; JT

Nicht Chris de Leeuw (98), omringd door familieleden, is verrast door de aandacht van de fotograaf. Foto: JT

Kardinaal Eijk las tegen het eind - het begon al te schemeren - een tekst voor. Foto: JT

Helemaal tot slot werd met alle aanwezigen vijf minuten lang een lied gezongen met vier regels: "Alles alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur. Dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft." Dat is een verwijzing naar het katholieke Luciafeest, dat elk jaar op 13 december wordt gevierd.

Mieks de Leeuw
Mieks de Leeuw was een dochter van een hotelier uit Wageningen (van het beroemde Hotel de Wereld). Ze runde met haar man Alphons de bekende kruidenierszaak 'Alphons de Leeuw' op Twijnstraat 50. Dat was een winkel met koloniale waren: o.a. koffie, thee en specerijen.
  

'Alphons de Leeuw' op Twijnstraat 50. 'Stoom-Koffiebranderij' staat op de gevel. Foto: archief familie De Leeuw

Oorlog
Als de oorlog uitbreekt, woont familie De Leeuw aan de Kromme Nieuwegracht. Mieks is dan 56 jaar oud. Zoon Alphons, genoemd naar zijn vader, heeft de zaak op de Twijnstraat overgenomen. De familie krijgt in hun huis Duitsers ingekwartierd. Ze nemen ook een Duitse secretaresse als huurster.

Frau Oberbörsch zit eind mei 1944 in een trein die door de geallieerden wordt beschoten. Ze spreekt daarover later met Mieks. De Duitse, woedend: "De Engelsen schoten op een trein met daarin vooral vrouwen en kinderen. Het zijn moordenaars!" Mieks zegt dan dat als de Engelsen moordenaars zijn, de Duitsers dat dan ook zijn.

Mieks wordt kort hierop gearresteerd. Ze moet onder bewaking in Duitsland in fabrieken werken en wordt in oktober geplaatst in een vrouwengevangenis in Leipzig. Begin december wordt ze overgeplaatst naar een houten barak. Buiten is het dan rond het vriespunt. Bij het buitenwerken mag Mieke haar eigen warme das niet dragen. 

Mieks de Leeuw sterft in februari 1945, 61 jaar oud. Ze is het laatste half jaar 36 kilo afgevallen. Een longontsteking krijgt haar eronder.

De struikelsteen na afloop van de ceremonie. Foto: Jim Terlingen

(Deze struikelsteenlegging is georganiseerd door Nicole Zonderhuis en Doete Regts. Met dank aan Ad Huiding die zo trouw het aantal steentjes in Utrecht bijhoudt en aan mij doorgeeft - JT)

 

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl 
Zie: meer artikelen van mij over struikelsteenplaatsingen