De stad Utrecht houdt projectontwikkelaar Kondor Wessels (KWP) aan de afspraken die er zijn gemaakt over de realisatie van de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone. Het college stelt dat in antwoord op vragen van de raadsleden Koning (D66) en Zwinkels (CDA).

In het gebied zullen volgens de plannen in twee delen 167 appartementen moeten worden gebouwd rond een kleine nog uit te graven haven. De bouw zou in 2019 moeten beginnen. Maar Nieuws030.nl onthulde eerder dat er onduidelijkheden zijn over de eigendomsverhoudingen binnen de Wilhelminawerf.

Een tot dan toe onbekende partij, het Pensioenfonds voor de Koopvaardij, blijkt een claim te hebben gelegd op het belangrijkstef deel van het project. Dit betreffen de 115 appartementen die in de blokken A en B moeten worden gebouwd, alsmede de bijbehorende 24 en 49 parkeerplaatsen. Het geschil hierover ligt momenteel bij de rechter.

B. en w. stellen dat het pensioenfonds nooit eigenaar is geweest van de grond. Wel zeggen ze dat er een intentieovereenkomst tussen heeft bestaan tussen het fonds en KWP waarin de eerste de 115 woningen na de bouw zou afnemen. Volgens het college zou het geschil de geldigheid van deze intentieovereenkomst betreffen.

In de beantwoording aan de raadsleden erkent het college dat deze informatie alleen op ambtelijk niveau bekend was. De betrokken transactie is niet aan de verantwoordelijke wethouder verteld. Maar het is volgens b. en w. de verantwoordelijkheid van KWP om afspraken te maken met andere partijen over de afname van woningen. Het is niet aan de gemeente om dat te beoordelen. Daarom vindt het college dat de raad over het project volledig is geïnformeerd.

Op de vraag van de raadsleden of het geschil tussen het pensioenfonds en KWP gevolgen kan hebben voor de voortgang van de bouw reageren b. en w. ontkennend. Zij stellen dat er ‘geen (financiële) consequenties’ zijn voor de gemeente Utrecht en dat KWP deze zomer wil beginnen met de sanering van het terrein. In het najaar zal dit bouwrijp worden gemaakt waarna met de eerste fase van de bouw begin 2019 zal worden gestart.