In Het Utrechts Archief is nu een expositie te zien met een reeks bewonersportretten die Iris Tasseron rond de singel maakte. Daarnaast is er een historisch panorama én een digitale applicatie.

Zondag is via het kanaal van Het Utrechts Archief op YouTube een interview te zien met Tasseron en enkele van haar geportretteerden die vertellen over wonen aan en rond de singel. Ook te gast is Peter Vermeulen die vertelt over het vrijwel vergeten buurtje de Knipstraat en omgeving dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gesloopt werd vanwege de demping van de singel en de bouw van Hoog Catharijne. Via een livestream is het zondag 13 september vanaf 13.30 te volgen: klkihier.

Heropening van de singel

Aanleiding voor het bijzondere project van Tasseron is het herstel van de stadsbuitengracht rond Utrecht. Eeuwenlang was Utrecht helemaal omsingeld, maar rond 1970 werd het noordwestelijk deel van de singel gedempt. Tot groot verdriet van veel Utrechters. In 1997 besloot de gemeente de demping ongedaan te maken en de historische singelstructuur in ere te herstellen. In september 2020 is de singel weer rond; in een tijdsbestek van vijftig jaar is de singel gedempt en weer in ere hersteld.

Portretten van bewoners
Misschien fantaseer je er wel eens over als je langs de singel slentert. Hoe zou het zijn om hier te wonen en elke ochtend wakker te worden met dit bijzondere uitzicht? De Utrechtse fotograaf en journalist Iris Tasseron trok de stoute schoenen aan en belde drie jaar lang spontaan aan bij singelbewoners. Ze maakte in totaal 40 portretten van bewoners bij hun voordeur en verzamelde verhalen over hun band met de singel.

Om de heropening van de singel te vieren, brengt Het Utrechts Archief het verleden en heden van de singel samen in de tentoonstelling ‘Utrecht aan de Singel’. Met bewonersportretten van Iris Tasseron, een historisch panorama van de singel uit 1859 én een digitale applicatie met historisch beeldmateriaal.  

De tentoonstelling is te zien van 11 september 2020 t/m 10 januari 2021, en het boek 'Utrecht aan de singel' is te koop in de boekhandel.