Jeroen Wielaert - Utrecht heeft een groot potentieel aan moderne kunstenaars. Er is alleen weinig ruimte om dat te tonen. In het najaar van 2020 kwam daar verandering in met de tentoonstelling Actuele Kunst in de Oude Bieb. Het was een spektakel, verdieping na verdieping. Het gaf aan wat voor mogelijkheden het gebouw heeft om een culturele hotspot in het hart van de stad te worden. Elaine Vis, de hoofdconservator van die expositie uit 2020 heeft het idee opgepakt. Er is veel enthousiasme voor. En ook een probleem: de financiering. Het moet op te lossen zijn.

Actuele Kunst in de Oude Bieb ging vol verve open. Er kwam veel publiek op af uit Utrecht zelf. De mensen verbaasden zich over de hoeveelheid en diversiteit van de stedelijke scheppingskracht. Het was het jaar van corona. Door een nieuwe lockdown moest de tentoonstelling voortijdig sluiten. In korte tijd was wel gebleken wat voor een mogelijkheden het gebouw heeft om een cultureel ontmoetingscentrum van grootse allure te worden. Er was nog iets leuks aan: het stónd er al met zijn geweldige uitstraling. Voor moderne Utrechtse kunst hoefde geen miljoenen aan nieuwbouw te hoeven besteed.

Het was tegenover het Stadhuis begonnen als het Magazijn de Zon van Vroom en Dreesman. In recente decennia was het een vertrouwde plek voor talloze boekenliefhebbers, met bezoeken aan Broese en de Bieb. Wat straalde het  als tentoonstellingscentrum, al was het van korte duur.

Het bleef stil. Totdat de gemeente samen met vastgoedadviseur CBRE recentelijk met een oproep kwam voor maatschappelijk minnende ondernemers, culturele initiators en Utrechtse smaakmakers. Ik dacht direct aan die expositie van 2020 en belde met Elaine Vis. Ze was enthousiast, maar met een voorbehoud: gebrek aan geld. Volgens mij moest dat geen bezwaar zijn, gelet op de verleidelijke mogelijkheden.

Er volgde een eerste publicatie in De Nuk. Elaine Vis ging voortvarend aan de slag met een paar collega's. Er kwam een brainstormsessie in Café Van Wegen, compleet met schetsen op bierviltjes. Het droeg bij aan een goed doortimmerd plan voor laagdrempelig kunstencentrum voor een breed publiek, met als werknaam Kunsthal De Zon. Het werd gemaild aan alle relevante partijen, zoals de gemeente en de fondsen.

Het wekte veel enthousiasme. Dat bleek ook in een onderhoud dat Elaine Vis had met een vrouw van culturele zaken. Het duurde twee uur en was heel constructief, vol tips en voorstellen om verder mee te werken.

Bij de opening van de tentoonstelling over de Bentvueghels in het Centraal Museum sprak ik wethouder Eva Oosters. Ze beaamde mijn opmerking dat het geweldig zou zijn als het ook echt ging gebeuren. Ze trok er wel een bedenkelijk gezicht bij. Ze had inmiddels een mail uit laten gaan over het ontbreken van een financiële onderbouwing.

Dat besef was er al in de initiatiefkring. Het ging samen met de realisatie dat het onmogelijk was om in zo'n kort tijdsbestek tot een grondige financiering te komen. Inmiddels is de termijn voor die tender van de gemeente gesloten.

Elaine Vis wil doorzetten, ook met het vergaren van middelen. Ze vertelde er over in een filmpje dat ik met haar maakte voor de NUK. Er kwamen louter opgetogen reacties op van Utrechtse cultuurminnaars, zoals Jolanda Schouten: 'Utrecht, creatieve stad! Laat je smoel zien en draag dit plan op handen. Investeer in je stad, de 4e van Nederland met de grootste kunstopleiding van Europa, festivalstad van theater, (Oude) Muziek, Performatieve kunsten (SPRING, Tweetakt) en internationaal gelauwerde theatergroepen! Maak tijd voor een goede crowdfunding voor een stralende diamant op je grachtenstad met beeldende kunst en cultuur in de breedste zin onder het stralende blauw/witte transparante koepeldak. Let the sunshine in!'

Het is een nieuw en duidelijk signaal voor de gemeente.

Elaine Vis