Jeroen Wielaert - 'Verbreding van de A27 bij Amelisweerd is een beetje absurd.' Dat zei top-econoom, emeritus-hoogleraar en CDA-prominent Herman Wijffels zondagmorgen in het radioprogramma Vroege Vogels. Het is de vraag of minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat daar wakker van is geschrokken. In ieder geval was het op Radio 1 grof geschut tegen de nieuwe kabinetsplannen voor de uitbreiding.

In Den Haag geven ze niet op, ondanks alle protesten blijven ze aansturen op de verbreding, een nieuwe aanslag op het bos. Onlangs werd openbaar dat boerderijen in Gelderland en Utrecht zijn uitgekocht ter compensatie van de stikstof, het soort geitenpad om letterlijk ruim baan te maken. De betrokken provincies noemen het 'stikstofroof'.

In augustus zette Harbers een krabbel onder een aangepast Tracébesluit. Blijkbaar wilde hij niet wachten op alternatieven van stad en provincie Utrecht. Er wordt hard aan gewerkt, maar Den Haag wil het voor zijn. Het is net als Suriname en de Antillen excuses door de strot duwen.

Reden genoeg voor Herman Wijffels om zich erin te mengen. Hij zei: 'We hebben nu een minister van Natuur en Stikstof, die prioriteit geeft aan de natuur. We hebben een minister van Infrastructuur die zegt: we moeten niet meer, maar minder vliegen op Schiphol. In de logica van dat beleid, zou je nu denken, moet ook een streep door de verbreding bij Amelisweerd, maar dat gebeurt nu weer niet.'

Wijffels is al jaren een fel voorvechter voor klimaatbeleid. Daarom zijn pleidooi voor een wending inzake de A27. 'We weten dat we op allerlei manieren bezig zijn om de aarde en de natuur als basis van alle leven in gevaar te brengen. Daar moeten we mee ophouden! Het is de moeite waard om ons te verzetten tegen plannen die nog weer de oude lijn doortrekken. Dat is waar het in de kern om gaat.'

Het is uitgerekend in het weekend dat de Volkskrant een uitgebreid interview publiceerde met burgemeester Sharon Dijksma. Daarin werd gerefereerd aan de wet over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die ze als staatssecretaris van Economische Zaken door in 2014 door de Tweede Kamer loodste. Het was begonnen met een geitenpaadje van haar CDA-voorganger Henk Bleker om bouwprojecten ondanks de stikstof toch door te zetten. Vijf jaar later oordeelde de Raad van State dat de PAS in strijd is met Europese Natuurbeschermingsregels.

Dijksma zegt daarover in het interview: 'Stel dat ik de wet niet door de Kamer had geloodst, dan hadden we tóen in de crisis gezeten waarin we nu zitten.'

Als burgemeester heeft ze een jaar geleden al laten weten blij te zijn dat het Utrechts alternatief voor de verbreding van de A27 in het regeerakkoord staat. Het is een gemiste kans om op een platform als Volkskrant Magazine verder niets over te zeggen. Goed dat Herman Wijffels het wel deed op de vaderlandse radio.