Henk Westbroek -

Goedemorgen, met Henk Westbroek.

-        ...Met wie spreek ik?

Met degene die net zei hoe hij heette.

-        Ik hoor nu aan uw stem dat ik de goeie heb. Goedemorgen. Ik ben van de ANWB.

Nogmaals goedemorgen, heeft u ook een naam of heeft het uw voorkeur dat ik u mijnheer ANWB noem?

-        Ik ben Harry Lievens en u wilde graag met de ANWB bellen om deze tijd.

Het tijdstip mocht ik inderdaad kiezen. Nadat de ANWB gisteren per tweet liet weten juist graag met mij te willen bellen omdat ik een klacht over de afhandeling van een klacht had. Het zal u ondertussen duidelijk zijn dat ik oorzaak en gevolg graag zorgvuldig vaststel.

-        Ik heb het telefoongesprek van gisteren dat u voerde met mijn collega  zorgvuldig teruggeluisterd.

Wacht even mijnheer Lievens, uw collega van de ANWB heeft dus zonder me dat te vragen ons gesprek opgenomen. Doet u dat nu ook, ons gesprek opnemen?

-         Jazeker, dat doen we altijd.

Oh dan neem ik ons gesprek verder ook op.

-        Nee mijnheer Westbroek, dat mag u niet doen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ANWB en die heeft u niet.

Maar waarom mag de ANWB ongevraagd en zonder mijn toestemming een gesprek met mij opnemen terwijl ik datzelfde gesprek van de ANWB absoluut niet mag opnemen zelfs als ik het netjes vraag?

-        Omdat wij de gesprekken voor leerdoeleinden opnemen?

Gaat u me nu vertellen dat ik ons gesprek niet op mag nemen omdat ik anders dan de ANWB niet in staat ben om van een gesprek wat te leren?

-        Dat heeft u mij niet horen zeggen.

Wat wilt u dan wel zeggen?

-        Dat als u bij de ANWB een dienst koopt om voor de regeling van een visum voor Rusland zorg te dragen. En onze medewerkers controleren of u alle documenten heeft ingeleverd bij ons en die geven u hiervoor een “validatiebewijs “, ja? Dan zegt dat bewijs wel dat alles wat u inleverde goed bevonden is, maar niet dat het onze verantwoordelijkheid is als wij een fout gemaakt hebben waardoor uw reis geannuleerd moet worden. Dat staat gewoon in onze algemene voorwaarden.

Dus de fout die de ANWB maakte is mijn schuld? En de 800 euro die de annulering van de vliegreis en het hotel me kostte, dat is mijn zorg en zal de ANWB een zorg zijn?

-        Dat zeg ik allemaal niet, want ik zeg dat u onze algemene voorwaarden die onze aansprakelijkheid uitsluiten beter had moeten lezen. En het is uw pech dat u een verzekeringsbewijs van de Univé inleverde waar geen handtekening op stond. Waardoor de VisumCentrale, die dat voor de ANWB regelt, u geen visum voor Rusland kon bezorgen

Maar die handtekening op het document van de Univé stond er wel op. Op de  achterkant van het verzekeringsbewijs.

-        Maar dan is het een fout van de Visumcentrale dus moet u bij hen een klacht indienen.

Maar de ANWB heeft zelf haar werk waar ik voor betaal aan die VisumCentrale uitbesteed? Dat is dan toch uw onderaannemer? En de ANWB is als hoofdaannemer vanzelfsprekend de eerste verantwoordelijke voor de kwaliteit van de geleverde dienst?

-       Nee mijnheer Westbroek, dat zien wij anders en volledig in lijn met onze algemene voorwaarden. Goedemorgen.