Door Kees van Oosten - 'Wie zich niet tegen de bombardementen uitspreekt is daarvóór'

Een meerderheid van Utrechtse gemeenteraad steunt, ondanks de tegenwerping van Sharon Dijksma, de motie van GroenLinks die oproept tot staakt het vuren in Gaza in Israël. Pak van mijn hart! Hoe iemand tegen die motie kan zijn is mij een raadsel. Of eigenlijk niet.

Volgens Yvonne Hessel (Solidair) zou het belangrijk zijn "totaal neutraal" te blijven. Volgens Sharon Dijksma zou "het niet aan ons zijn om dat uit te spreken". De VVD bij monde van Marijn de Pagter vond dat de raad zich niet met de buitenlandse politiek moet bemoeien.

Het argument van de neutraliteit miskent echter dat alles wat je doet, maar ook alles wat je niet doet, gevolgen heeft. Wie zich niet keert tegen de bombardementen in Gaza draagt er indirect (ook al is het maar heel indirect) aan bij dat ze doorgaan.

Wie zich niet keert tegen het asociale vluchtelingenbeleid in de EU draagt er aan bij dat vluchtelingen grote risico's blijven nemen en verdrinken op zee en wie zich niet keert tegen het toenemende gebruik van fossiele brandstof (o.a.biomassa) draagt bij aan het groeiend klimaatprobleem. 

Met andere woorden: neutraal zijn bestaat niet. Wat je ook doet, het heeft altijd gevolgen en van die gevolgen is het dus de vraag of je die wél of niet accepteert. En daarop kan je aangesproken worden. Als iemand eerste hulp nodig heeft en je doet niets, met het argument dat je neutraal wil zijn, dan ben je strafbaar. En terecht.

Waarom wordt het argument van de neutraliteit dan aangevoerd? Dat lijkt mij in het geval van de motie "staakt het vuren" duidelijk. Dat is om er niet voor uit te hoeven komen dat je juist vóór die bombardementen bent, ook al betekent dat tienduizenden Palestijnse doden en gewonden en miljoenen Palestijnse ontheemden. 

Het is goed te weten wie er vóór die bombardementen zijn en wie tegen, ook in onze gemeenteraad.