Kees van Oosten - Wat weten wij in Utrecht van onze allochtone medeburgers? 25 April om 19.30 in de Muntmeesters, Leidsekade 117. Gastspreker Abderrahman El Aissati. Onderwerp: Wat bezielt de Riffijnen? *

Van Marokkanen, Turken, Ethiopiërs, Syriërs, Grieken, Spanjaarden en andere migranten die zich in Nederland vestigen verlangt onze overheid dat zij kennis nemen van onze cultuur: normen en waarden, stukje geschiedenis. Maar wat weten wij van de achtergrond van onze allochtone mede­burgers in Utrecht, van hún cultuur en geschiedenis?

Klopt het wat wij daarvan denken te weten? Is de informatie die wij krijgen van de NOS, de NRC, Volkskrant, Trouw, het AD en de Telegraaf betrouwbaar, zodat we niet zelf op zoek hoeven te gaan naar informatie? Klopt de informatie van de gemeente die de bevolkingssamenstelling van Kanalen­eiland en Overvecht wil wijzigen omdat er teveel Marokkanen bij elkaar zouden wonen?

Ik herinner me het boekje ‘Ieder voor zich’ van Frank van Gemert, cultureel antropoloog. Een proefschrift nog wel. De hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, aldus Van Gemert, die een expert heet te zijn op het gebied van jeugdbendes, zou te maken hebben met de “verhullende en legitimerende werking” die uit zou gaan van de Islam (1998, p. 206). “Marokkaanse cultuur ook oorzaak jeugdcriminaliteit” kopte Trouw naar aanleiding van de dissertatie van Van Gemert.

Om beter te kunnen beoordelen of wij op nep-nieuws en nep-wetenschap worden getrakteerd is het nodig zelf meer te weten van de achtergrond van migranten. Er zijn weinig autochtone Nederlanders die weten dat ca. 90% van onze Marokkanen afkomstig zijn uit het Rifgebied en dat Riffijnen weinig op hebben met het Marokkaanse regime en ook weinig op hebben met de Islam voor zover die wordt gebruikt om het koningschap  te legitimeren: de Marokkaanse koning zou een afstammeling zijn van de profeet Mohammed.

Er zijn weinig autochtone Nederlanders die weten dat de Riffijnen, nadat ze een belangrijke over­winning behaalden op het Spaanse koloniale regime, het Spaanse leger onder leiding van Franco in 1926 een eind maakte aan de opstand door de bevolking vanuit de lucht te bestoken met gifgas, wat tot op heden een hoge sterfte tot gevolg heeft door kanker.

Er zijn ook weinig autochtone Nederlanders die weten dat de Riffijnen in 1958, toen ze zich hadden bevrijd van de Spaanse overheersing te maken kregen met Marokkaans kolonialisme en dat de opstand daartegen bloedig werd neergeslagen waarbij het leger van de Marokkaanse koning de bevolking ook bestookte met napalm en witte fosfor. De onderdrukking van de Riffijnen die daarop volgde maakte dat 30% van de bevolking uitweek, onder andere naar Nederland en Utrecht.

Migranten die naar Europa en Nederland komen zijn doorgaans geen gelukzoekers, zoals het voor­beeld van de Riffijnen laat zien.

* Bent u van plan te komen, graag even een mailtje: kees@keesvanoosten.nl