Het besluit van de gemeenteraad van 19 september 2012 om akkoord te gaan met de uitbreiding van de Bijenkorf is een goed en actueel voorbeeld van de manier waarop de gemeente Utrecht de normen voor luchtkwaliteit ontduikt. 

Zoals bekend kon (of wilde) de gemeente in 2010 niet voldoen aan de norm voor stikstofdioxide (NO2). Omdat dat voor alle grote steden in Nederland gold, kreeg Nederland uitstel van de EU tot 1 januari 2015. 

Om in 2015 alsnog aan de NO2-normen te kunnen voldoen moet de gemeente alle zeilen bijzetten en natuurlijk niet akkoord gaan met plannen zoals de uitbreiding van de Bijenkorf (en de realisering van de Megabioscoop !) die veel extra autoverkeer tot gevolg hebben. 

De Bijenkorf is niet zomaar een winkel, het is een winkelvoorzieningen met regionale aantrekkingskracht. Daar komen dus klanten op af uit Hilversum, Amersfoort, Woerden, Almere. Die komen voor een groot deel met de auto en die komen dan speciaal voor de Bijenkorf. Dat de uitbreiding veel extra autoverkeer tot gevolg heeft (en dus extra luchtverontreiniging) ligt voor de hand.

Als de gemeente eerlijk zou uitrekenen hoeveel extra auto's er zouden gaan rijden op de Oudenoord, de Weerdsingel en de Jacobsstraat als gevolg van de uitbreiding van de Bijenkorf, zou de gemeente niet akkoord kunnen gaan. De normen op die drie wegen worden immers nu al overschreden.

En dus besloot de gemeente het extra autoverkeer en de extra luchtverontreiniging niet eerlijk uit te rekenen. De gemeente besloot dus om de normen te ontduiken. Niet voor de eerste keer, de gemeente heeft immers een lange traditie in het ontduiken van de luchtkwaliteitsnormen.

De manier waarop de gemeente de normen gewoonlijk ontduikt is de verkeersintensiteit per etmaal omlaag rekenen. Dat gebeurde ook dit keer. De gemeente redeneerde namelijk: er komen maar 19 parkeerplaatsen bij, als die parkeerplaatsen 3 of 4 keer op een dag gebruikt worden is het veel. En dus is de omvang van het extra verkeer te verwaarlozen.

Een onzinnige manier om de extra intensiteit te berekenen, want die 19 parkeerplaatsen zullen natuurlijk niet voldoende zijn om dat extra autoverkeer op te vangen. Gebruikelijk is ook om het extra verkeer te berekenen op basis van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak dat er bij komt. Maar dat was wat de gemeente juist wilde vermijden, want dat zouden ze te hoog uitkomen.

Een meerderheid in de gemeenteraad slikte zoals gewoonlijk de onderbouwing van het besluit voor zoete koek. Gelukkig trapte de Raad van State er dit keer niet in. 

Kees van Oosten