Kees van Oosten - Op 4 mei behandelde de rechtbank het verzoek van een vijftal horeca-ondernemers van de Amsterdamsestraatweg tegen de door burgemeester Jan van Zanen opgelegde collectieve beperking van sluitingstijden voor het stukje ASW tussen het spoor en de Acaciastraat.

Het verzoek hield in schorsing van het besluit tot het bezwaar daartegen behandeld is. Als de burgemeester in het besluit op bezwaar voet bij stuk zou houden, dan zou de schorsing een uitstel van de maatregel betekenen van anderhalve maand, tot half juli. Maar daar wil ik het verder niet over hebben.

Waar ik het wel over wil hebben is de lijst die ik daags voor de zitting ontving van de gemeente. Een lijst afkomstig van de politie met 3089 klachten/meldingen die binnen zijn gekomen in de periode juni 2014 tot 15 maart 2016. Klachten en meldingen die betrekking hebben op diefstal, bedreiging, vuurwapenbezit, burenruzie, chantage, mishandeling, fraude, handel in drugs, heling, mensenhandel, verkrachting, aanranding, vernieling, winkeldiefstal, diefstal uit auto’s, diefstal van fietsen, diefstal uit woningen, zakkenrollen, geweldpleging, oplichting, prostitutie, dronkenschap, stalking, vals geld en ‘overige meldingen’.

Als je die lijst 'incidenten ASW' * bekijkt moet je wel bedenken dat de huisnummer aanduiding betekent dat het feit waarover geklaagd is zich als regel op straat heeft afgespeeld ter hoogte van dat huisnummer. Je moet dus niet denken dat die klachten zich op dat adres hebben voorgedaan. Als dat zo zou zijn, dan zou de gemeente naar ik mag aannemen de lijst niet hebben geopenbaard door die als openbaar stuk naar de rechtbank te sturen.

Die 3089 klachten/meldingen hebben betrekking op de Amsterdamsestraatweg met zijstraten van Paardenveld tot Maarssen. In minder dan 2 jaar! Van die 3089 klachten/meldingen hebben er welgeteld 7 betrekking op de horeca. Het overgrote deel van al die klachten/meldingen lijkt mij heel wat ernstiger dan overlast door de horeca.

Eigenlijk schrok ik nogal van die lijst. Als er al ruim 3000 klachten/meldingen zijn in krap 2 jaar over de Amsterdamsestraatweg, hoeveel klachten/meldingen zouden er dan gaan over de hele stad? Daar moet je dan even niet aan denken. Of juist wel! Wonen wij niet in een heel onveilige stad? 

Als er verkiezingen zijn en politieke partijen komen een paar maanden doen alsof de mening van de burger belangrijk is, is de onveiligheid het belangrijkste thema dat door bewoners op wijkbijeenkomsten naar voren wordt gebracht. Daar wordt dan even naar geluisterd, maar na de verkiezingen komt het onderwerp in de gemeenteraad nauwelijks meer ter sprake. De meeste raadsleden laten het verder aan de burgemeester over. Ten onrechte want wij worden waarschijnlijk (zie de lijst 'incidenten ASW') dagelijks overspoeld door criminele feiten. 

Het aantal van 3089 in krap 2 jaar alleen al de Amsterdamsestraatweg en omgeving is zoveel, dat het uitgesloten moet worden geacht dat de politie achter al die klachten/meldingen aangaat. Als een burger klaagt bij de politie en die burger ervaart dat de politie onvoldoende of niets doet met die klacht, dan klaagt hij waarschijnlijk niet weer. Gevreesd moet dus worden dat er veel meer klachten/meldingen zijn dan die 3089 die bij de politie staan geregistreerd. Dat de criminaliteit in de loop van de jaren is teruggedrongen, wat burgemeesters in Utrecht steevast elk nieuwjaar plegen te beweren, daar geloof ik dus niets van.

Het beeld dat zich opdringt is dat van een kat (de burgemeester met zijn handhavers) in een pakhuis waar het krioelt van de ratten. Ik denk dat dat de treurige realiteit is. Zo af en toe neemt de kat met veel vertoon van kracht een paar muizen te grazen, zet een hoge rug op, blaast gevaarlijk in het rond en laat zijn spierballen zien. Maar die ratten, die begrijpen heel goed dat de kat eigenlijk bang is voor de overmacht van al die brutale ratten, liever achter muizen aangaat en bureauwerk doet. En die ratten, die worden steeds brutaler en het worden er steeds meer.

* zie: http://www.rechtsbescherming.com/utrecht-steeds-onveiliger/