Kees van Oosten - Om Park Transwijk te mogen gebruiken voor een groot evenement is een omgevingsvergunning nodig, of beter gezegd een afwijkingsvergunning. Het bestemmingsplan uit 2013 staat namelijk het houden van een evenement in het park niet toe. Wil je dat toch, dan is daar een afwijkingsvergunning voor nodig.

Voor het Sneeuwbal-festival wordt al 10 jaar lang zo'n afwijkingsvergunning gegeven. Voor festivals die plaatsvinden bij de recreatieplas Strijkviertel, bijvoorbeeld het Lief-festival, hetzelfde liedje.

Als er al jaren zo'n afwijkingsvergunning wordt gegeven, rijst de vraag: waarom maakt de gemeente dan geen nieuw bestemmingsplan waarin festivals en evenementen zijn toegestaan? Het antwoord is simpel: voor een wijziging van een bestemmingsplan is een procedure nodig die omwonenden het recht geeft naar de rechter te stappen om die wijziging tegen te houden. Daar houdt de gemeente niet van en dus wordt er al jaren gekozen voor de korte route: de tijdelijke afwijking.

Maar, zult u zich afvragen, met zo'n tijdelijke afwijking kan je als burger toch ook naar de rechter, om te proberen die tegen te houden. Klopt, alleen maakt de gemeente het afwijkingsbesluit pas bekend als het evenement al aan de gang is of een paar dagen daarvoor.

Dan kan je in principe wel naar de rechter, maar de ervaring leert dat de rechter zo'n evenement niet afblaast als het al aan de gang is of binnen een paar dagen gaat beginnen. Dat weet de gemeente en dat is precies de reden waarom de gemeente zo'n voorkeur heeft voor die korte route: de afwijkingsvergunning die te laat of zelfs achteraf wordt gepubliceerd.

Waarom is de gemeente er eigenlijk zo op gebrand om grote evenementen naar de stad te halen? Kost handen vol geld, geeft veel geluid- en verkeersoverlast en het park of de recreatieplas kan weken lang niet gebruikt worden voor recreatie. Zo'n evenement daar betaal je al gauw 60 euro voor en dure drankjes, gewone recreatie kost niets en daar zijn die parken eigenlijk voor. Je zou zeggen: de gemeente is er toch voor het algemeen belang? Dus niet.

Het antwoord van de gemeente is: het is goed voor de koopkracht, de werkgelegenheid en de sociale cohesie. Dat staat in de afwijkingsvergunning, want de gemeente moet in die vergunning motiveren waarom er van het bestemmingsplan wordt afgeweken.

Dat van die koopkracht is natuurlijk grote onzin, want het geld dat voor de entree moet worden betaald, wordt onttrokken aan wat anders aan de lokale middenstand en horeca wordt uitgegeven. Dat van de werkgelegenheid is ook grote onzin, want de bedrijven die dat evenement organiseren en opbouwen zijn landelijk opererende bedrijven van buiten Utrecht. Het economisch voordeel voor Utrecht is dus nul.

Maar die sociale cohesie dan, dat is toch goed? Die sociale cohesie is ook grote onzin. De doelgroep van een evenement als Sneeuwbal, Lief of het Strand festival (die alle drie worden geëxploiteerd door het evenementenbedrijf TheZoo uit Heinenoord), bestaat uit studenten en starters uit steden in en rond de Randstad en maar zeer ten dele uit Utrecht zelf.

Doelgroep-omschrijving uit het dossier Sneeuwbal

Jongeren uit Utrecht met een migratie achtergrond tref je er ook niet aan. Als je door facebook scrolt zie je vrijwel alleen jonge witte gezichten. Dat van die sociale cohesie is dus gelul, als daar mee tenminste mee bedoeld wordt dat het Utrechters dichter bij elkaar brengt en dat iedereen meetelt.

Overigens is het maar de vraag of sociale cohesie altijd goed is. Moet ik me verbonden voelen met rijke stinkerds, asociale weggebruikers of arrogante politieke baasjes? Alleen omdat die ook in Utrecht wonen? Moet ik me verbonden voelen met een wethouder of burgemeester die zijn best doet om meer festivals naar Utrecht te halen waar mooie parken mee vernield worden?

Ik ben niet tegen sociale cohesie, maar die bewaar ik liever voor mensen waar ik wat mee heb en die wonen lang niet allemaal in Utrecht.