Kees van Oosten - De Raad van State oordeelde gisteren dat de burgemeester het Turkse Koffiehuis in Transwijk in 2019 ten onrechte heeft gesloten wegens het spelen van bingo tijdens de Ramadan. De burgemeester had niet aannemelijk gemaakt dat er om veel geld werd gespeeld en daardoor ook niet dat er sprake was van een probleem voor de openbare orde.

Het besluit om het koffiehuis te sluiten werd in 2019 door Van Zanen genomen. Dat besluit werd door de hoogste rechter al een keer eerder vernietigd, waardoor er een nieuw besluit genomen moest worden. De huidige burgemeester Dijksma besloot echter opnieuw dat het koffiehuis destijds terecht was gesloten wegens het spelen van bingo. 

De meest gehoorde reactie van kennissen en vrienden, als ze van de zaak horen, is "ik wist niet dat bingo verboden was". Strikt genomen heb je daar een vergunning voor nodig, maar niemand vraagt zo'n vergunning aan en de gemeente maakt daar ook nog nooit een probleem van. Ga je op internet kijken, dan blijken veel witte Hollandse kroegen bingo te organiseren. "Ludieke" bingo's waar weinig geld omgaat. Er vaart in Utrecht zelfs een heuse bingoboot. 

Maar volgens de afdeling Handhaving ging het bij het Turkse Koffiehuis niet om een "ludieke" bingo, maar om een bingo waar veel geld omging, om een goklocatie. Dat hebben Handhaving, Juridische Zaken en de burgemeester van het begin af aan bij de rechtbank en de Raad van State aangevoerd, maar dus nooit aannemelijk gemaakt.

Tijdens de inval in de nacht van 24 op 25 mei 2019 bleek de organisator nog geen 200 euro op zak en in kas te hebben. Hij moest zijn zakken leeghalen en het geld op tafel leggen. Daar nam de inspecteur van Handhaving een foto van. Zonder het na te tellen. Kennelijk viel het hem zwaar tegen en had hij veel meer verwacht. Politie voor niets opgetrommeld.

De inspecteur trof bij de inval ook een knots van een bingo-apparaat aan, waarvan de eigenaar hem de factuur voor de huur liet zien. Dat de eigenaar de bingo probeerde te verhullen, zoals Handhaving en Juridische Zaken tot het eind toe volhielden, daar was dus geen sprake van. De eigenaar was zich kennelijk van geen kwaad bewust. De bingo werd al jaren tijdens de Ramadan georganiseerd, de opbrengst was voor de Iftar-maaltijd. 

Waarom lieten Handhaving, Juridische Zaken en de burgemeester het er niet bij zitten toen bleek dat er geen sprake van was dat er om veel geld werd gespeeld en toen duidelijk was dat de eigenaar niets probeerde te verhullen? En waarom weigerde Handhaving desgevraagd niets tegen de bingo bij witte Hollandse café's te doen? Daar is maar één antwoord op te bedenken: racistische handhaving.

Handhaving, Juridische Zaken en de burgemeesters konden niet gewoon geloven dat het maar om een "ludieke" bingo ging en dus werd/bleef het koffiehuis zonder concreet bewijs gesloten en werd de eigenaar zijn horecavergunning afgenomen.

De vraag die ook burgemeester Dijksma zich moet stellen is: waarom denken haar ambtenaren en zijzelf dat het onbestaanbaar is dat er  een onschuldige "ludieke" bingo plaatsvindt bij een Turks of Marokkaans koffiehuis en waarom vinden zij dat wél heel vanzelfsprekend bij een witte Hollandse kroeg of bij de bingoboot die 's zomers door de Oudegracht vaart?