Kees van Oosten - Jaarlijks komen er bij de gemeente ruim ca. 2000 klachten binnen. Het aantal klachten dat bij de politie binnenkomt is waarschijnlijk niet minder. Een realistische schatting is dat er elk jaar 4000 klachten binnenkomen bij gemeente en politie samen. 

Wat er met al die klachten gedaan wordt valt moeilijk te beoordelen. De politie liet weten daar geen informatie over te kunnen geven. Aannemelijk is dat met de meeste klachten niets gebeurt. Het aantal klachten is zo enorm dat noch de politie, noch de gemeente de mankracht heeft om achter elke klacht aan te gaan. Het gaat dus net zo als met aangiftes bij de politie: met de meeste aangiftes gebeurt niets.

Wat je uit het enorme aantal klachten kunt opmaken is dat in Utrecht een groeiende straffeloosheid bestaat: de burgemeester, de politie en justitie doen toch meestal niets, dus je hoeft je nergens iets van aantrekken. Die groeiende straffeloosheid werkt uiteraard asociaal gedrag in de hand. Van Zanen is verbijsterd over het gooien van vuurwerk naar hulpverleners en brandweerlieden. Terecht, maar dat asociale gedrag is een gevolg van jarenlange slappe handhaving waardoor aso's denken dat ze zich alles kunnen veroorloven. 

Als je de burgemeester/gemeente vraagt om te handhaven tegen overlast krijg je meestal als antwoord: wij missen daarvoor de wettelijke bevoegdheden. Lekker makkelijk, want dan hoeven ze niets te doen. In juli 2017 is de wet woonoverlast van kracht geworden. Die maakt het mogelijk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op te nemen tegen woonoverlast. Dat is er vreemd genoeg nog niet. De meeste gemeenten hebben dat verbod inmiddels in hun APV opgenomen, maar Utrecht niet. 

De wet woonoverlast is ingevoerd omdat die overlast op het ogenblik alleen te bestrijden is door huisuitzetting. Dat is echter zo'n draconisch middel dat het zelden wordt gebruikt en daarom niet effectief is. De nieuwe wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om in een vroeg stadium van overlast in te grijpen met veel minder verstrekkende maatregelen: gedragsaanwijzingen, last onder dwangsom. Zo kan hij voorkomen dat kleine overlast grote overlast wordt en zich jarenlang voortsleept.

Waarom maakt de gemeente Utrecht geen gebruik van de wet woonoverlast door een daartoe strekkend verbod in de APV op te nemen? Als je nu aan de gemeente vraagt tegen overlast van de buren op te treden, krijg je als antwoord: we hebben daar de wettelijke bevoegdheden niet voor. Maar als dat verbod in de APV staat, heeft de gemeente (de burgemeester) die bevoegdheid wél en heeft de gemeente dus geen excuus meer om niet op te treden/te handhaven.

Uiteindelijk is het een kwestie van geld. Vaker en eerder optreden/handhaven betekent dat er meer gekwalificeerde handhavers moeten komen. Toch is dat het enige wat er op zit om Utrechters echt tegen overlast en intimidatie door overlastgevers te beschermen: het terugdringen van asociaal gedrag in de stad. 

De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast is een petitie begonnen om de gemeenteraad te vragen het verbod van woonoverlast in de APV op te nemen. U kunt helpen de gemeenteraad ervan te overtuigen dat dat nodig is door de petitie mee te tekenen.

https://petities.nl/petitions/invoering-wet-aanpak-woonoverlast-aso-wet-in-utrecht?locale=nl