Kees van Oosten - Raadsleden als Bram Fokke vinden dat zij blindelings moeten kunnen afgaan op adviezen van ambtelijke juristen en deskundigen. Ze vinden het niet hun taak om die inhoudelijk te beoordelen.

Als die adviezen dan niet deugen, zoals bij het Bijenkorfplan dat door de Raad van State werd afgekeurd, dan hebben de ambtenaren het gedaan. Die krijgen de schuld, want hun adviezen waren niet goed. 

De vraag is wat er van de controlerende functie van de gemeenteraad overblijft als raadsleden zich blindelings op ambtelijke adviezen menen te kunnen verlaten. Immers, om een voorstel door de raad te krijgen hoeft het college maar een ambtelijk advies mee te sturen en het voorstel wordt voor zoete koek geslikt. De gemeenteraad moet immers blindelings op ambtelijke adviezen kunnen afgaan. 

De vraag is ook wat inspraak en raadsinformatie avonden nog voor zin hebben. Immers, je kunnen als burger wel van alles aanvoeren, maar als het er op aankomt geeft het ambtelijke advies voor raadsleden als Bram Fokke de doorslag. Die ambtenaren zijn immers deskundig. Raadsleden en burgers niet.

En dus moeten de deskundige ambtenaren het maar zeggen. De consequentie van dat standpunt is dat het eenvoudiger zou zijn om die ambtenaren maar in de gemeenteraad te zetten. Hun advies is immers wet. 

Ambtenaren hebben een heel ander verhaal. Als je een ambtenaar kritiseert dan zal hij bij wijze van verdediging aanvoeren dat hij slechts doet wat hem is opgedragen. Hij zal dan zeggen: ga maar naar de gemeenteraad, want die is de baas.

De ambtenaar zal beweren dat hij zijn werk doet volgens instructies. Dat niet hij verantwoordelijk is voor wat hij doet, maar dat het de superieuren zijn die die instructies opstellen. En die superieuren (namelijk de wethouders) worden weer gecontroleerd door de gemeenteraad.

Kortom, als er stront aan de knikker is veegt iedereen zijn eigen straatje schoon. Raadsleden roepen dat ze verkeerd zijn geadviseerd door de ambtenaren. En de ambtenaren roepen dat ze slechts in opdracht van de gemeenteraad hebben gehandeld. Met andere woorden: als het fout gaat is niemand verantwoordelijk. 

Kees van Oosten