Kees van Oosten - Raadsleden die met de Megabioscoop bij de Jaarbeurs hebben ingestemd zijn blijkbaar bij het lezen van de stukken in slaap gevallen. Net als wethouder Everhardt hebben ze duidelijk de planvoorschriften niet gelezen die bij het bestemmingsplan Megabioscoop horen.

In die planvoorschriften staat namelijk dat de voor de cultuur en ontspanning aangewezen gronden niet alleen bestemd zijn voor de bioscoop, maar ook voor "ondergeschikt medegebruik" ten behoeve van Jaarbeursdoeleinden.

Wat "Jaarbeursdoeleinden" zijn en wat "medegebruik" is, is nogal vaag. Daar kan je dus alle kanten mee op. Dat bleek gisteren ook tijdens de zitting bij de Raad van State, die het verzoek van de SSLU behandelde om het bestemmingsplan Megabioscoop te schorsen.

Namens de Jaarbeurs voerde de advocaat aan dat er haast was met de Megabioscoop omdat de 5 bioscoopzalen de eerste jaren voornamelijk nodig zijn voor congresfaciliteiten. Wie dus dacht dat het bioscoopaanbod in Utrecht met de Megabioscoop wordt uitgebreid heeft het mis.

Als onze raadsleden de moeite hadden genomen om behalve het vaststellingsbesluit ook van het bestemmingsplan zelf kennis te nemen (de toelichting en de planvoorschriften), hadden ze kunnen weten dat het nog maar zeer vraag is of de Megabioscoop ook echt als bioscoop gebruikt gaat worden en niet gewoon als uitbreiding van de Jaarbeurs.

De kans dat de Megabioscoop als bioscoop gebruikt gaat worden is klein, want het blijkt dat de gemeente al een vergunning heeft gegeven voor een megabioscoop in het Leidse Rijn Centrum en bovendien van plan is een megabioscoop toe te staan bij het Paardenveld. Misschien een beetje veel. 

Wat de raadsleden dus ook niet opgevallen was is dat de berekeningen van het extra verkeer, de extra parkeerbehoefte en de luchtverontreiniging op de Van Zijstweg uitsluitend zijn gebaseerd op het geschatte aantal bezoekers van de Megabioscoop en niet ook op de extra congresbezoekers van de Jaarbeurs. 

David Van Reybrouck stelt in "Tegen verkiezingen" voor om raadsleden niet meer te kiezen uit de kandidaten van politieke partijen, maar om ze door loting aan te wijzen uit de bevolking. Misschien toch niet zo'n slecht idee. 

Kees van Oosten