Kees van Oosten - Een op de vijf Nederlanders vindt dat de overheid zó slecht functioneert dat het hele systeem het beste omvergeworpen kan worden, een op drie Nederlanders is voor hardere acties tegen de overheid en twee derde steunt vreedzame protesten. Aldus een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Waarom verbaast mij dat niet?

   
Nadat de Raad van State 20 december jl. het besluit van de burgemeester om het Turkse koffiehuis Transwijk te sluiten voor de tweede keer had vernietigd vroeg ik mij natuurlijk  af hoe de burgemeester (die nog steeds geen excuus heeft aangeboden!) dacht de eigenaar schadeloos te stellen voor 4 jaar verlies van omzet en inkomen en voor verdriet en reputatieschade.

Maar ook kwam meteen bij mij de vraag op: wat heeft 4 jaar procederen de gemeenschap Utrecht eigenlijk gekost? Behalve een aantal ambtenaren van de dienst Handhaving waren bij de procedures ook juristen van Juridische Zaken betrokken en ongetwijfeld ook van de dienst Veiligheid. Te oordelen naar het vuistdikke dossier zitten er honderden uren (duur) ambtenarenwerk in.

Dezelfde vraag kwam in me op toen de Raad van State op 13 september 2023 het besluit van de burgemeester uit 2019 vernietigde dat inhield dat de broer van de eigenaar niet in diens broodjeszaak mocht komen, ook niet als klant. Een bespottelijk besluit omdat het voor onbepaalde tijd opgelegde betredingsverbod geen enkele effect kon hebben. De broer mocht zich niet bemoeien met de administratie van de broodjeszaak, maar hij zou dat natuurlijk ook, zoals de rechter ter zitting overwoog, telefonisch kunnen doen. En niets kon de eigenaar er van weerhouden met de administratie bij zijn broer op bezoek te gaan.

Ook daar was sprake van een vuistdik dossier waar heel veel werk van (dure) ambtenaren van Handhaving en Juridische Zaken in was gaan zitten. (Ook daar bood burgemeester Dijksma geen excuus aan!). Gaat allemaal ten laste van de gemeenschap. Zoals dat ook het geval is met de handhaving tegen de kapper die een kanarie voor het raam had hangen.

In 2017 werd de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk door de dienst Maatschappelijke Ondersteuning de nek om gedraaid. Een bijzonder succesvol initiatief door vrijwilligers. Er werd een gedenkboekje uitgegeven met een voorwoord van Van Zanen. Waarom werd het opgeheven? Om de eenvoudige reden dat Maatschappelijke Ondersteuning vond dat dat jongerenwerk door dure beroepskrachten gedaan moest worden en het  succes van het vrijwilligerswerk niet kon uitstaan.
Hoe en waarom de Jongerenhuiskamer Geuzenkwartier wordt tegengewerkt (keesvanoosten.nl)

Ik doe veel zaken voor burgers die het aan de stok hebben met de dienst Handhaving en wat mij bij al die zaken opvalt is dat onze handhavers bij voorkeur handhaven tegen  weerloze burgers (die geen advocaat kunnen betalen) en bij voorkeur in verband met onbenullige overtredingen die de veiligheid en de openbare orde op geen enkele manier in gevaar brengen. Sterker nog. De voorkeur voor makkelijk scoren is bij Handhaving zo sterk dat slachtoffers van criminele intimidatie worden gestraft in plaats van achter afpersers en criminelen aan te gaan.
Denk: 'Onbegrijpelijk dat slachtoffers van afpersing door de gemeente gestraft worden' (rtvutrecht)

Even een grote sprong: de herinrichting van de Europalaan-Noord is hetzelfde verhaal: totaal zinloos. De doorstroming van de bussen wordt er niet beter op, de doorstroming van auto's evenmin en ook de veiligheid van voetgangers verbetert niet. Onze stadsingenieurs beweren van wel, maar in het dossier ontbreekt elk onderzoek waar dat uit zo kunnen blijken.

De bussen die nu aan buitenkant rijden zouden volgens het plan aan de binnenkant komen te rijden, terwijl het aantal rijstroken gelijk blijft. Als je dan beslist wilt dat die bussen van de buitenbaan naar de binnenbaan gaan, kan je voor weinig geld met een wit kwast "bus" kalken op de binnenste baan. 

Wat beweegt onze stadsingenieurs om de Europalaan Noord op de schop te nemen, terwijl dat 10 miljoen en 112 bomen kost en een enorme verkeerschaos veroorzaakt (hoe moet het bouwverkeer in Merwedekanaalzone 5 komen waarvan de bouw begin 2024 op gang komt)?

Het antwoord is dat onze stadsingenieurs voortdurend op zoek zijn naar projecten waarmee ze willen aantonen dat er in de begroting nog veel meer miljoenen moeten worden gereserveerd voor het werk van de stadsingenieurs. Geen straat en geen stoep is veilig. Waar stenen liggen moet asfalt komen en waar asfalt ligt moeten stenen komen en overal staan bomen in de weg of is er wortelopdruk en moeten bomen gekapt worden. Voor de Amsterdamsestraatweg is sinds 2014 al 4 keer een voorlopig ontwerp vastgesteld. Kassa!

Kortom, zowel bij de diensten Handhaving en Maatschappelijke Ondersteuning als bij de dienst Stadsingenieurs is sprake van het voortdurend genereren van zinloos werk. Werk dat heel veel kost en waar niemand om heeft gevraagd. De wethouders en de burgemeester niet, de gemeenteraad niet en de burger al helemaal niet. Werk bovendien waar burgers heel veel last en schade van ondervinden.

Immers, wee de burger die een kanarie voor zijn raam heeft hangen, wee het koffiehuis waar een partijtje bingo wordt gespeeld, wee al die bomen die voor niets worden gekapt, wie al die automobilisten die in de file staan omdat er weer wat opgebroken wordt en wee de burger die jaarlijks steeds meer miljoenen moet ophoesten om al die ambtenaren met hun 'bullshit' banen aan het werk te houden.

Een gewoon commercieel bedrijf dat gerund wordt zoals de gemeente gerund wordt is geen lang leven beschoren. Dat gaat gewoon kapot omdat het diensten en producten levert waar niemand om vraagt. Voor de gemeente Utrecht geldt dat echter niet. Wat burgers vragen doet er niet toe. Het enige wat telt is wat onze handhavers, juristen, stadsingenieurs, maatschappelijk ondersteuners bedenken om hun werk zeker te stellen, ook al hebben wij daar als burgers veel last van en kost ons dat handen vol belastinggeld. 

Laten onze wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad dat allemaal maar gebeuren? Inderdaad, ze helpen beleid uit te dragen waar ze nauwelijks iets van begrijpen, laat staan iets over te vertellen hebben. Dat steeds meer burgers helemaal klaar zijn met onze overheid, dat ligt erg voor de hand.