Kees van Oosten - In 2014 deden een aantal Vredenburg-winkeliers een verzoek aan de gemeente gecompenseerd te worden voor de werkzaamheden die sinds 2008 het Vredenburg onaantrekkelijk en onbereikbaar maakten. De gemeente schakelde Langhout & Wiarda adviseurs in en die kwamen met het advies niets aan de winkeliers te vergoeden. De winkeliers moesten de jarenlange omzetdaling maar voor lief nemen.

In theorie kom je voor nadeelcompensatie in aanmerking op grond van het zogenaamde egalitebeginsel. Dat beginsel houdt in dat kosten/lasten die gemaakt worden in het algemeen belang niet afgewenteld mogen worden op particulieren en ondernemers die in het bijzonder worden getroffen door ingrepen die in het algemeen belang plaatsvinden. 

Het Vredenburg e.o. tussen 2008 en 2015 wordt door de winkeliers wel gekwalificeerd als 'oorlogsgebied'. Adviseur Langhout en de gemeente denken daar echter heel anders over. Volgens hen is er eigenlijk vrijwel niets gebeurd op het Vredenburg, hooguit een paar kortstondige omleidingen voor fietsers over de Willemstraat waar de winkeliers geen nadeel van hebben kunnen ondervinden. 

Adviseur Langhout en de gemeente zijn kennelijk vergeten dat er langdurig kabel- en leidingwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, waardoor de stoep vrijwel geheel was opgebroken en de winkels slechts bereikbaar waren, door middel van loopplankjes over de kabelgeulen.

Ze zijn kennelijk ook vergeten dat het muziektheater in 2008 grotendeels werd gesloopt en dat de bezoekers van het theater ruim 6 jaar van het Vredenburg verdwenen (naar de Rode Doos bij de A2) en de grond langs de zuidkant ruim 2,5 jaar braak lag. Het muziekcentrum werd namelijk alvast gesloopt lang voordat de bouwvergunning rond was voor het nieuwe muziekcentrum. Tussen 2010 en 2014 was de zuidkant één grote bouwput.

De sloop van het muziekcentrum.

Tussen 2008 en 2015 vonden ook ingrijpende veranderingen plaats op het Smakkelaarsveld. De meeste bomen verdwenen om plaats te maken voor een fietsenstalling, kabels en de leiding van de stadsverwarming. 

Tot op heden is het Vredenburg als schakel in de route binnenstad - Utrecht-West (station) onaantrekkelijk door versperringen en omleggingen van fietsroutes. In de afgelopen jaren was dat ook het geval door werkzaamheden aan de Catharijnesingel.

De winkeliers klagen erover dat voetgangers en fietsers het Vredenburg tussen 2008 en 2014 meden en andere routes namen, zodat klanten wegbleven en hun omzet daalde. Daar had de gemeente destijds wel begrip voor, maar nu het op compensatie aankomt van omzetdaling geeft de gemeente niet thuis. 

Adviseur Langhout en de gemeente erkennen dat er sprake is van omzetdaling in de jaren dat het Vredenburg op de schop ging, maar er zou geen causaal verband zijn met de werkzaamheden op en rond het Vredenburg. Logisch, want volgens de gemeente en zijn adviseur ging het slechts om enkele kortstondige fietsomleidingen.

De gierigheid van de gemeente wordt wellicht ingegeven door het streven om bouwprojecten zo min mogelijk in de weg te leggen, want niets vervult de gemeentepolitiek met zoveel trots als een stad waar onophoudelijk gesloopt en gebouwd wordt. En dus moeten bewoners en ondernemers die schade en nadeel ondervinden, daar zelf maar voor opdraaien.

Het beroep van de winkeliers tegen de weigering van de gemeente hun nadeel te compenseren wordt 31 mei door de rechtbank behandeld.