'Natuurlijk willen we schone lucht, maar we willen ook een schone stad', aldus GroenLinks-raadslid Monique Bollen die niets voelt voor het vervangen van stinkende en lawaaimakende 2-takt (benzine met mengsmering) bladblazers door elektrische bladblazers (AD 23-9-2014).

Maakt het nog iets uit of je op GroenLinks stemt of op de VVD of welke partij dan ook? Zou wethouder Geldof van de VVD niet precies hetzelfde antwoord gegeven hebben als Monique Bollen van GroenLinks?

Nee, want Geldof blijkt er heel wat genuanceerder over te denken dan Bollen. Op 17 juni stuurde een boze binnenstadsbewoner een mailtje aan GroenLinks-wethouder Hooijdonk over die stinkende en lawaaimakende 2-takt bladblazers. Hooijdonk schijnt wethouder te zijn voor luchtkwaliteit.

Op 1 juli kreeg de binnenstadsbewoner antwoord. Niet van Hooijdonk, maar vreemd genoeg van Geldof. Geldof voerde als excuus voor het gebruik van de 2-takt bladblazers aan dat er net stakin­gen waren geweest door medewerkers die de openbare ruimte schoonhouden. Er moest extra per­soneel ingezet worden en daar waren niet genoeg elektrische bladblazers voor.

Geldof rechtvaardigde het gebruik van de 2-takt bladblazers door te verwijzen naar een bijzondere situatie: er was een staking geweest en dus een grote schoonmaakachterstand. Met andere woorden, in normale situaties zou hij het gebruik van de 2-takt bladblazers niet billijken. Kijk, dat is een heel wat milieuvriendelijker en socialer geluid dan dat van GroenLinks-raadslid Bollen.

'In de buitenwijken zijn sterke bladblazers nodig' aldus Monique Bollen, die niet schijnt te weten dat die 2-takt bladblazers nog steeds in de hele stad gebruikt worden. Niet alleen in de herfst maar ook na braderiën en evenementen. Kennis van zaken blijkt niet het sterkste punt van Bollen. Vindt ze ook niet belangrijk, want de vraag hoeveel fijnstof die 2-takt bladblazers in de lucht blazen heeft haar niet bezig gehouden (dat zou bij de gemeente namelijk onbekend zijn).

Wat bezielt GroenLinks om het voor de 2-takt bladblazers op te nemen? Ze produceren extreem veel lawaai en ze vervuilen de lucht net zo erg als brommers en scooters. (Hoe zit het toch met de quick scan die Hooijdonk zou laten uitvoeren naar de vervuiling door brommers en scooters?)

Monique Bollens voorkeur voor 2-takt bladblazers is allesbehalve 'Groen', elektrische bladblazers zijn een uitstekend alternatief (iets duurder). 'Links' is het standpunt van Bollen nog veel minder. Immers, de gezondheid van de mannen van Stadswerken speelt voor Bollen kennelijk in het geheel geen rol (lawaai, fijnstof, trillingen).

Misschien zou Bollen een dagje mee moeten lopen in die her­rie en in die ongezonde stank met zo'n gierende motor op je rug.

Kees van Oosten