Kees van Oosten - Dat het streven ook van het huidige college erop gericht is Utrecht op de kaart te zetten als een bruisende metropool blijkt uit het bijzonder tolerante horecabeleid: 24 uur per etmaal feest! De website StadUtrecht berichtte vorig jaar over de sterke groei van het aantal restaurants in de stad en dat dit het sterkste was van de vier grote steden én dat het college nog méér restaurants wil.

Die sterke groei van restaurants heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om daarin een redelijke boterham te verdienen. Het gevolg is dat restaurants langere avonden maken en dat ze er activiteiten bij gaan doen die niets met het verstrekken van maaltijden te maken hebben en veel herrie en overlast voor de omwonenden met zich meebrengen: feesten en optredens met luidruchtige muziek.

Het tolerante horecabeleid van de gemeente blijkt ook uit het softe 'Ontwikkelingskader Horeca 2012'. Dat kent een indeling in hindercategorieën, waarbij de lichte categorie zo vloeiend in de zwaardere categorie overgaat, dat het verschil tussen de lichtere en de zwaardere categorie voor veel discussie vatbaar is. Een restaurant zou een horecabedrijf zijn waarvan het "hoofddoel" is het verstrekken van maaltijden ter plaatse. Wat is precies een ondergeschikt doel en wanneer vinden daar zoveel feesten en optredens plaats dat die feesten in werkelijkheid minstens een nevendoel zijn? 

Tegen restaurants en horecabedrijven die tot diep in de nacht open zijn, waar aangeschoten luidruchtige bezoekers de rust verstoren en allerlei vormen van overlast geven wordt in Utrecht niet of nauwelijks gehandhaafd. Althans niet in de binnenstad. Toezicht & Handhaving lijkt alleen in actie te komen als de buren klagen dat de versterkte muziek veel te hard staat. In dat geval wordt er een 'maatwerkvoorschrift' opgelegd. 

Als in een restaurant elk weekend in plaats van het verstrekken van maaltijden gelegenheid wordt geboden voor een groot feest treedt de gemeente daar als regel niet tegen op, ook al wordt er geklaagd door omwonenden. Handhaving valt na 22.30 niet meer te bellen, zodat die niet komt kijken en als Handhaving de overtreding niet zelf geconstateerd heeft wordt er niet gehandhaafd. Ook al kunnen omwonenden aan de hand van foto's bewijzen dat er weer een groot feest was met veel overlast.

Anders dan het geval is bij koffiehuizen en shoarmazaken op de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg, lijken het college en de burgemeester de restaurants in de binnenstad de hand boven het hoofd te houden. Het is kennelijk de bedoeling van de Utrechtse binnenstad hét uitgaanscentrum van Europa te maken. Dat sluit ook aan bij het evenementenbeleid: hoe meer, hoe beter. Of de buurt er last van heeft dat het elk weekend raak is speelt klaarblijkelijk geen enkele rol. 

Het beleid van de gemeente ten aanzien van hinder door horeca en evenementen beperkt zich tot het stellen van en handhaven op wettelijke geluidsnormen. Die geluidsnormen zijn echter zo ruim dat ze alleen geacht worden gehoorbeschadiging te voorkomen. 'Geacht worden', want wie regelmatig aan dat geluid wordt blootgesteld loopt wel degelijk gehoorbeschadiging op. Dat geldt in versterkte mate voor kinderen die aan het geluid van buitenevenementen op het Neude of het Lepelenburg worden blootgesteld. 

Als de gemeente rekening zou willen houden met het belang van omwonenden, dan is ook een norm die wél tegen gehoorbeschadiging beschermd nog niet genoeg. De norm zou dan de leefbaarheid voor de omwonenden als uitgangspunt moeten nemen en die is een stuk scherper. Daar wil het college echter niet aan, zo is in verschillende rechtszaken gebleken waarbij omwonenden beroep instelden tegen wéér een evenementenvergunning. Het college vindt dat bewoners die in en rond de binnenstad wonen niet moeten zeuren, want herrie hoort nu eenmaal bij een bruisende binnenstad.

Omwonenden die het hart hebben om bezwaar te maken en beroep in te stellen tegen evenementen moeten er rekening mee houden op websites als die van DUIC door zowel de redactie als reageerders getrakteerd te worden op scheldpartijen en het dringende advies om maar gauw naar een plattelandsgemeente te verhuizen. Precies dus wat het college ook vindt. Veel omwonenden laten zich door die scheldpartijen ervan weerhouden om bezwaar te maken en laten de herrie gelaten over zich heen gaan of verhuizen inderdaad.

Waarschijnlijk is het aantal bewoners en omwonenden dat minder horeca- en evenementenherrie (en minder verkeersherrie!) wil veel groter dan het handjevol kwaaie reageerders dat op sociale media en bij DUIC, uiteraard anoniem, de kans grijpt om eens lekker los te gaan, maar doet die zwijgende meerderheid niet van zich spreken. Reden waarom er een stichting tegen geluidhinder in de maak is die het bezwaar tegen al die herrie een stem wil geven en namens bewoners bezwaar en beroep gaat instellen tegen besluiten van het college die onvoldoende met het belang van omwonenden rekening houdt.

Wie denkt dat hij/zij een nuttige bijdrage kan leveren aan die stichting is van harte welkom. Het e-mailadres is: ustg@xs4all.nl