Door Jim Terlingen

Ik neem u mee naar drie jaar geleden. In november 2020, bracht ik op de Facebook-pagina van de Abstederdijk een 'scoop', waarna andere Utrechtse media volgden: bij werkzaamheden op de hoek van de Abstederdijk en de Minstraat zijn historische muurreclames gevonden.

De eerste muurreclames werden ontdekt aan de Minstraat-kant van het pand Abstederdijk 138. Verschillende woorden staan daar door elkaar: ‘Eau de cologne', ‘Stoffers’, 'Wijnen', ‘Tandpoeders' en 'Puddingpoeder' om er maar een paar te noemen.

De eerste ontdekte muurreclames, november 2020. Foto: JT

De woorden verwijzen naar de geschiedenis van dit pand. In 1902 startte brandstoffenhandelaar Willem van Hassel een winkel op deze plek. Ruim een jaar later breidde hij de handel uit tot een drogist. Hij bleef de drogisterij voeren tot 1919, toen die werd overgenomen door J. van Veen. In 1939 opende ene meneer Laan zijn aardappelen- en brandstoffenhandel.

Utrechts Nieuwsblad, 1906

Utrechts Nieuwsblad, 1926

Utrechts Nieuwsblad, 1939.

Op de eerdergenoemde Facebookpagina reageerden vele buurtbewoners verheugd en ze vertelden verhalen over de winkeliers die ze - soms uit de overlevering - kenden.

Een speciale werkgroep van de gemeente Utrecht, die zich bezighoudt met het terugbrengen van historische elementen in het straatbeeld, was ook enthousiast. Ze lieten een specialist, Bart Oost, onderzoek doen.

Oost analyseerde de eerste blootgelegde muurreclames met behulp van overtrekpapier, mei 2021. Foto: JT

Oost ontdekte dat het hier waarschijnlijk gaat om meerdere 'prijslijsten' door elkaar.

Het vermoeden ontstond dat ook onder andere witte vlakken muurreclames zouden staan. En inderdaad: in september 2021 legde men op verschillende plekken aan de Abstederdijk-kant letters bloot die dit bevestigen.

In de zomer van 2022 werd er doorgegaan met het blootleggen. 

Juni 2022. Foto: JT

Maar... en nu komt-ie: al een jaar is er niets meer gedaan aan de muurreclames. Een pauze is natuurlijk niet erg, maar een jaar vind ik wel lang.

Is men het vergeten? Of is er een andere reden? Vandaar dat ik als kop van dit stuk gekozen heb voor 'wat gebeurt met de historische muurreclames op de Abstederdijk?'

Hoe het er op dit moment uitziet, kunt u op de foto bovenaan dit artikel zien (de Abstederdijk-kant) en ook hieronder (de Minstraat-kant).

Eén vlak met muurreclames aan de Minstraat-kant, augustus 2023. Foto: JT

Zoals u kunt zien, is er aan de Minstraat-kant onder meer nog een wit vlak bloot te leggen.

Hoe geweldig zou het zijn als er iets echt moois gedaan wordt met de reclames? Er zijn vele restauratie-vormen mogelijk.

De Abstederdijk met zijn vele winkeltjes in het begin van de 20e eeuw verdient een eerbetoon via deze historische muurreclames.

Ik heb gezegd.