Jim Terlingen - Woensdag 15 maart mogen we weer gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Toen ik op dat onderwerp wat ging googelen, stuitte ik op een volkslied van de provincie Utrecht. Misschien raar voor iemand die pretenteert ook journalist te zijn, maar ik had er nog niet eerder van gehoord.

Moet je eens lezen: gaaaaaaaaap, wat een tekst...

Langs de Vecht en d'oude Rijnstroom
Strekt zich wijd het Stichtse land.
Willibrord ontstak uw fakkel,
Die onblusbaar verder brandt;
Waar 's lands Unie werd geboren,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, parel der gewesten,
'k Min Uw bos en lustwarand'.
'n Eigen stempel draagt Uw landschap:
Plas, rivier of heid' en zand,
Weid' en bongerd, bont verscheiden,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, nobel, nijver Utrecht,
Middelpunt naar alle kant,
Aan Uw eigen stijl en schoonheid
Houd ik steeds mijn zin verpand.
Blijv' in goed' en kwade dagen:
Utrecht, hart van Nederland!

Je denkt aan een tekst uit 1830 of zo, maar nee. 'Langs de Vecht en d'oude Rijnstroom' is in 1952 geschreven. Door een oud-hoofdambtenaar nog wel. Het wordt gezongen op de melodie van 'Ere zij aan God, de Vader' (zie de video hieronder).

Dat kan toch zo niet langer?

Ik heb een idee. Geef tien liedjesmakers-kunstenaars-dichters van alle gezindten de (betaalde) opdracht om met een nieuw lied te komen. En dat we daar dan uit kunnen kiezen.

Dan krijgt de tekst wat meer betekenis en geef je de mensen in onze provincie misschien meer binding met onze vertegenwoordigers.
 

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl

 
Reactie 6 maart 2023, afkomstig van Charles Chamboné
: het provinciale Utrechtse volkslied staat al jaren in de liedbundel van De Utrechtse Meezingerij (www.deutrechtsemeezingerij.nl) maar we willen graag een wat moderner lied zien! De Utrechtse Meezingerij daagt de provincie uit om met een nieuw herkenbaar en goed zingbaar provinciaal Utrechts lied te komen. We nemen het dan graag op in onze liedbundel. Voor wat betreft het stad-Utrecht-gebeuren houden wij het bij het originele lied van Rijk de Gooier "Als ik boven op de Dom kom".

  

Zo klinkt het volkslied van de provincie Utrecht: