Jim Terlingen - “De waarheid is bij hem slechts een optie.” Aan deze woorden, die SP-voorvrouw Lilian Marijnissen vorig jaar sprak over minister-president Mark Rutte, moet ik denken na mijn eerste Wob-verzoek bij de gemeente Utrecht.

Laat ik eerst maar eens uitleggen wat Wob is. Dat is de Wet Openbaarheid Bestuur, die het recht regelt van een burger op informatie van de overheid. De gemeente Utrecht heeft de procedures rondom de Wob heel keurig geregeld. En iedereen kan er dus gebruik van maken en verzoeken om de openbaarmaking van informatie. Daar word ik wel blij van. En ook over hoe de gemeente mijn vraag heeft beantwoord: dat voelt aan alle kanten volkomen eerlijk. 

Tot zover mijn positiviteit. Want waarom dat optie-citaat? En waarom diende ik een Wob-verzoek in?

Zes weken geleden, op 7 november, stuurde de gemeente Utrecht een persbericht naar de Utrechtse media, die dat allen integraal overnamen.

Bewoners van Sterrenwijk hebben voor het project Kunst voor Sterrenwijk twee ontwerpen gekozen: ‘Vergezichten voor Sterrenwijk’ door Monique Broekman en ‘De Wijk als Fotoalbum’ door Maurice van Es en Luka Karssenberg.

Sterrenwijkers hebben ruim twee weken kunnen stemmen op hun favoriete kunstwerk. Wethouder Anke Klein (Cultuur) heeft op 5 november de stembus geopend en met de aanwezigen de stemmen geteld. Van de 400 huishoudens die Sterrenwijk telt, zijn er 80 stemmen uitgebracht. 

Op de kunstwerken ‘Vergezichten voor Sterrenwijk’ en ‘De Wijk als Fotoalbum’ zijn een gelijk aantal stemmen uitgebracht.

De gemeente spreekt met de kunstenaars en de wijk om te kijken in welke vorm de kunstwerken allebei kunnen worden uitgevoerd.

Een mooie, helder geschreven tekst. Er zit helaas een andere werkelijkheid achter.

Wat er op dinsdag 5 november in buurthuis Sterrenzicht gebeurde, is dat wethouder Anke Klein, verrast door de gelijke stemuitslag, vroeg of er wellicht Sterrenwijkers aanwezig waren die niet hadden gestemd. Er bleek inderdaad één dame te zijn die niet had meegedaan. Zij mocht toen alsnog stemmen: een extra stem voor het project van Monique Broekman. Deze werd ter plekke als winnaar uitgeroepen en gebeld door de wethouder met felicitaties.

Echt waar. En dat was niet te lezen in het persbericht. Want de dag erna besloot de projectorganisatie “na intensief overleg met alle betrokkenen” de uitslag zoals die was op het moment van het sluiten van de stembussen te respecteren. En weer een dag later stuurde men bovenstaande tekst naar de Utrechtse pers.

De reden voor het besluit van een dag erna geeft Rinske Hordijk me na mijn Wob-verzoek: “Deze uitslag doet het beste recht aan de stemmen van de bewoners, zeker in de context van Kunst voor Sterrenwijk, waarin het vinden van draagvlak voor een kunstwerk vanuit de persoonlijke benadering door de kunstenaars centraal stond.” Hordijk is projectleider Beeldende Kunst bij de gemeente.

Ik heb best sympathie voor deze argumentatie, maar het proces deugt natuurlijk helemaal van geen kant. Eerst de wethouder die op eigen houtje de regels rondom de verkiezingen verandert en daarna de ambtenarij die besluit de boel weer terug te draaien. Zijn bij het “intensieve overleg met alle betrokkenen” ook alle 81 mensen meegenomen die hebben gestemd? Natuurlijk niet.

En wetende wat er allemaal is gebeurd, kan ik niet anders concluderen dat het opgestuurde persbericht riekt. Er werd iets weggemoffeld. De waarheid was voor de gemeente Utrecht geen aantrekkelijke optie.

       

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl  
Zie ook: www.jimterlingen.nl

 

PS. Zo werden de drie projecten gepresenteerd: