Jim Terlingen - Aanstaande vrijdag 4 mei wordt voor de vierde keer in Utrecht 'Open Joodse Huizen' gehouden. Binnen dit jaarlijks terugkerende project worden er bijzondere, kleine bijeenkomsten gehouden op plekken die nauw raken aan onze oorlogsgeschiedenis. 

Op deze locaties – vaak zijn het woonhuizen – vertellen nazaten, kenners, de huidige bewoners of getuigen persoonlijke verhalen over Utrechters die slachtoffer zijn geweest of verzet hebben gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar is er een koppeling gemaakt met het landelijke thema '2018 - Jaar van Verzet'. 

Het is de afgelopen jaren een sterke formule gebleken, omdat het aansluit bij de toenemende interesse van bewoners in de oorlogsgeschiedenis van hun huis, straat en buurt. Door het persoonlijke karakter van de bijeenkomsten ontstaat er vaak een intieme sfeer waarin er mooie en eerlijke dingen gezegd worden.

Oud-FC-Utrecht-clubarts Bram Querido voor zijn ouderlijk huis, Bergstraat 6.

Open Joodse Huizen werd voor de eerste keer gehouden in Amsterdam in 2012. Het is daarna uitgegroeid tot een belangrijk herdenkingsproject in 19 gemeentes in Nederland. De bijeenkomsten duren overal maximaal een uur en zijn bedoeld voor ieder die wil komen. Ze zijn gratis toegankelijk.

Mede-Utrechters
Ikzelf ben vanaf het begin bij het Utrechtse project betrokken. De reden daarvoor is dat ik in de jaren ervoor als onderzoeker gegrepen werd door hetgeen straatgenoten van mij is overkomen. Gewone mede-Utrechters, die op grond van hun joodse achtergrond vanaf 1940 hun leven langzaamaan zagen veranderen in iets gruwelijks.

Dit jaar mag ik in boekhandel Aleph op Vismarkt 9 samen met Robbert Keizer praten over zijn broer Eduard (1937-1944), die hij nooit gekend heeft. Edu was het oudste kind van de joodse slager Simon Keizer, die zijn zaak had op deze plek. Wees van harte welkom.


Het hele Utrechtse programma op 4 mei (klik voor de tijden op de link):

Bergstraat 6 (Corrie Huiding over Bram Querido)

Mariastraat 10 (Hadassa Hirschfeld over Betty Reichman-Wijzenbeek)

Van Asch van Wijkckskade 21 (Conny Leijten over Joop Meijer)

Gevangenis Wolvenplein (nr 27) (Bert Poortman over het verzet en de gevangenis)

Regentesselaan 40 (Gerda Frijda en Rob Hufen over Willem en Paula Frijda)

Narcisstraat 25 (Peter Hein en Klaas Taselaar over de onderduik van Heins ouders)

Prins Hendriklaan 76 (Frank Leijdesdorff over Marianne Weil)

Van Limburg Stirumstraat 19 en Prins Hendriklaan 4 (Corien en Max Kruydenberg over Rut Matthijsen)

Wilhelminapark 42 (Evelyn Bermann via Skype over Alice Kohn)

Adriaan van Ostadelaan 98 (Carolien Arnold over Leo Steinweg)

Petrarcalaan 59 (Ad van Liempt over Rudolf Breslauer)

Vismarkt 9 (Robbert Keizer en Jim Terlingen over Eduard Keizer)

         

Het programma in alle 19 steden is hier te vinden.

           

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl