Nestorix - Volgens Van Dale is sjoemelsoftware het nieuwe woord van 2015. Software die er voor zorgt dat auto’s schoner lijken dan ze zijn. 

Dat woord kwam direct bij me op toen ik de verontwaardiging van de lokale CDA- fractie las over een aantal getallen die als onderbouwing voor het nieuwe verkeersplan van het college las. 

Al jaren lopen diverse individuele Utrechters en bewonersgroepen te hoop tegen de verkeersberekeningen van de gemeentelijke afdeling verkeer. 

Kees van Oosten is wellicht de bekendste maar zeker niet de enige. Voor toekomstvoorspellingen van verkeersstromen worden computermodellen gebruikt. Ingewikkelde softwareprogramma’s waar een schat aan gegevens wordt ingestopt en waar dan vervolgens iets uitkomt. 

Zo kun je, per wegvak, uitrekenen hoeveel auto’s er zullen gaan rijden. 

In het verleden kwam het nog wel eens voor dat er op belangrijke kruispunten opeens duizenden auto’s verdwenen uit het model. Ook wil het nog wel eens gebeuren dat men verschillende verkeersmaatregelen in een zelfde buurt “vergeet” bij elkaar op te tellen. 

Een voorbeeld daarvan was nog onlangs de verkeersberekening rond de ontwikkelingsplannen langs de 2e Daalsedijk waarbij men voor de Amsterdamsestraatweg de getallen van voor de knijp op de Weerdsingel gebruikte. 

Het zou onterecht zijn om het Utrechtse verkeersmodel sjoemelsoftware te noemen. Zoals bij elk model geldt ook hier garbage in, garbage out

Maar als je als college met droge ogen beweert dat de berekeningen laten zien dat de stad kan groeien naar 400.000 inwoners zonder dat het aantal auto’s in de stad toeneemt, moet je niet verbaasd zijn, dat er vele Utrechters zullen zijn die de gedachte aan sjoemelsoftware door het hoofd schiet. 

Dat zelfs het CDA nu aan de bel trekt is veelzeggend want die partij is tot op heden altijd opvallend stil geweest als het ging om het ter discussie stellen van de verkeerscijfers, terwijl daar al eerder alle reden voor was. Zo levert het gerommel met cijfers toch nog winst op.