Koos Marsman - D'r is 'n gozer met 'n titelnaom, Marc van Rossum du Chattel, die 't lef het om via feesboek de vraog voor te legge of 't nu De Neude of Het Neude is? Die, volleges sommige eeuwige, discussie begon voor Marc op de redaksie van ErTeVee-Uterech.

Omda ze d'r nie uit kwaome riep ie via feesboek op om aon 'n enkette mee te doen. Volleges hem zouwe we dan, as er minimaol tienduizend deelnemers zijn, 't antwoord krijge en voor altijd kunnen zeggen De of Het Neude.

Da ze op de redaksie van ErTevee-Uterech er nog steeds nie uitzijn da 't gewoan De Neude is (of op deze plek eigelijk De Neu) zeg iets over die sjoernaliste daor. Meer dan de hellef komp van buiten Uterech. We merreke da medeen as ze Het Neude zegge. Geef niks, wie eenmaol in Uterech is komme woanen gaot meestal nie meer weg en gaot van 't stadsjie houwe en da geld oak voor de sjoernalisten van ErTeVee-Uterech.

Maor die gladjanus van 'n Van Rossum du Chattel, die gaot nou 'n stappie te ver met ze enkette. Die denk daormee 't gelijk aon ze kant te krijgen met een opteldemecrasie. As 't volleges de meerderheid Het Neude zou motte zijn, dan zouwe het dus voortaon zo motte schrijve en zegge. Hoe bedenk ie 't om van zoiets 'n wedstrijdsjie te maoken. Wie stemp er op Het en wie op De? Sommige dingen zijn zoas ze zijn: het is Het paard en het is De ezel. Daor ga je oak nie over steggelen en het is De Neude en Het Vredenburg, meneer Van Rossum du Chattel!

Koos Marsman

Stadsgids en commetator

Wie toch de enquete wil invullen, dat kan: klikhier

(Deze column is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Stadsblad van 28 januari 2015.)