Armand Leenaers - Directeur Paul van der Lugt houdt het voor gezien bij RTV Utrecht (ziehier). Aanleiding is onrust over de financiële situatie en als gevolg daarvan een vertrouwensbreuk met het management en de redactie. De achterliggende oorzaak zijn volgens mij aanhoudende bezuinigingen bij de publieke omroep die ook de regionale omroep in de provincie Utrecht hard raken. 

Nu ken ik de onderliggende cijfers en stukken niet, maar ik weet wel iets van de ontstaansgeschiedenis van RTV Utrecht. De provincie Utrecht was de laatste in Nederland waar een regionale omroep van de grond kwam. Dat gebeurde uiteindelijk in 2002. De stad Utrecht had al langer een Stadsomroep en Radio M Utrecht bediende de provincie vanuit de bossen van Zeist. Een volwaardige regionale omroep zoals bijvoorbeeld Limburg dat al jaren had, ontbrak echter. Pogingen om te fuseren (voorwaarde om aanspraak te maken op provinciale subsidie) mislukten omdat de besturen het niet eens konden worden.

In 2001 werd op aandringen van Commissaris der Koningin Boele Staal een ultieme poging gedaan en die slaagde warempel. Uit die tijd dateert mijn betrokkenheid. Vanuit het bestuur van de Stadsomroep kwam ik terecht in het nieuwe stichtingsbestuur en we slaagden erin om de nieuwe omroep een stevig fundament te geven. Villa Pavia in Zeist werd verkocht en RTV Utrecht werd gevestigd in het mediacentrum aan de Hengeveldstraat.

Allerlei nieuwe programma's zagen het licht, later zelfs een heuse Utrechtse soapserie (Nachtegaal en Zonen). Jonge talenten als Annechien Steenhuizen en Rozemarijn Moggré kregen bij RTV Utrecht een kans. Paul van der Lugt heeft daar op dynamische wijze leiding aan gegeven. Hij had eerder zijn sporen verdiend bij 3FM en bracht zijn Hilversumse ervaring en netwerk mee. 

Vele jaren later gebeurt dan dit. Dat de regionale omroep zo onder vuur is komen te liggen is een rechtstreeks gevolg van de aanhoudende bezuinigingen waar politiek Den Haag op aandringt. Een slechte zaak voor de burger en de regionale nieuwsvoorziening.

Het AD/Utrechts Nieuwsblad is al jaren geen schim meer van de invloedrijke krant die het ooit was en nu ziet het er ook voor de omroep slecht uit. Het is mij te makkelijk om dan een goedverdienende directeur de schuld te geven. Jaar in jaar uit bezuinigen gaat niemand in de koude kleren zitten.

De provincie Utrecht verdient een volwaardige, onafhankelijke omroep die haar inwoners geeft waar ze recht op hebben: betrouwbare informatie. Goede journalistiek kost geld en we zijn steeds minder bereid om dat op tafel te leggen. Verschraling van het nieuwsaanbod is het gevolg. Waarom laten we dat gebeuren? Daar moet het over gaan.

Armand Leenaers, bestuurslid (2001-2009) en lid van programma bepalend orgaan (2001-2013) RTV Utrecht