Armand Leenaers - Op zondag 2 juni bestaat DOMunder 10 jaar. Dat wordt gevierd met diverse activiteiten waaronder de 'Domplein Archeologie Show' in de Domkerk en een Open Huis.

Na jaren van voorbereidingen kreeg het Domplein in de zomer van 2014 een unieke attractie in de vorm van een ondergrondse rondgang door de catacomben van 2000 jaar Utrechtse geschiedenis. En Nieuws030 schreef erover.

Een idee van architect Theo van Wijk die eerder medeverantwoordelijk was voor de Castellum markering en Schatkamer Domplein. Utrechters die het een goed idee vonden, konden een vierkante meter Domplein adopteren om het project te ondersteunen. Dat leek mij wel wat. In ruil daarvoor zijn mijn initialen vereeuwigd in het nieuwe Domplein.

Deze bijzondere plek trok na de opening jaarlijks 40.000 bezoekers. Al vrij snel bleek echter dat de bouw flink duurder (1,2 miljoen euro) was uitgevallen dan begroot. Ook was er een exploitatietekort van 4 ton. Met financiële hulp van de gemeente Utrecht, bijdragen van fondsen en kwijtschelding van schulden kon gelukkig een nieuwe start worden gemaakt.

Ook lukte het 25 'steunberen' te werven, particulieren die een obligatie van 10.000 euro kochten. Een deel van hen heeft bovendien de aflossing geschonken aan DOMunder. ,,Echte Utrechters met hart voor de stad'', aldus directeur Bas Pickkers begin 2017 in het AD Utrechts Nieuwsblad.

DOMunder kreeg een bijdrage van 100.000 euro van de provincie Utrecht om het publieksbereik van de attractie te vergroten. Een van de ideeën daarvoor was excursies organiseren naar de drie voormalige Romeinse kampen: Hoge Woerd in De Meern, Domplein en Fort Vechten in Bunnik.

Een nieuwe mijlpaal was opening van Paleis Lofen in 2022, ook op 2 juni en gelegen tussen het Domplein en de Vismarkt. Bij de viering van 900 jaar stadsrechten voor Utrecht werden de restanten van dit onderkomen van keizer Hendrik V weer zichtbaar gemaakt.

In de middeleeuwen maakte Utrecht namelijk onderdeel uit van het Heilige Roomse Rijk. Dit keizerrijk strekte zich uit over een groot deel van Europa. Om dit rijk te besturen trok de keizer van paleis naar paleis. Een daarvan was Lofen. Tijdens een grote, negen dagen durende, stadsbrand in 1253 is Paleis Lofen waarschijnlijk verwoest. Het paleis is daarna niet meer als zodanig gebruikt en werd eigendom van het kapittel van de Domkerk.

Paleis Lofen kan bezocht worden in combinatie met een ticket voor DOMunder.

Na 10 jaar DOMunder lopen er steeds meer mensen over het Domplein die zich bewust zijn van de 2000 jaar geschiedenis onder hun voeten. Maar er is meer te vertellen. Op zondag 2 juni houdt DOMunder Open Huis om de archeologie van het Domplein op nieuwe manieren onder de aandacht te brengen. Wie wil bijdragen kan hier een donatie doen (betaalverzoek Rabobank).

En dit is de website van DomUnder.