In deze regelmatig terugkerende rubriek ziet u steeds een recent gemaakte Utrechtse foto.

Wanneer: woensdag 30 juni 2021, 21.03 uur.

Wat:
tachtig jaar geleden, in 1941, werd het Centraal Israëlitisch Weeshuis op de hoek Nieuwegracht-Magdalenastraat beklad door nationaalsocialisten. De letter V is nog steeds goed te zien.

De maker van deze foto, Jim Terlingen, schreef twee jaar geleden over deze bekladding op Duic.