Deze kiek is gemaakt op: woensdag 30 juni 2021, 21.03 uur

Want: tachtig jaar geleden, in 1941, werd het Centraal Israëlitisch Weeshuis op de hoek Nieuwegracht-Magdalenastraat beklad door nationaalsocialisten.

De letter V van die bekladding is op dit moment nog steeds goed te zien.

Door: Jim Terlingen, hij schreef twee jaar geleden over deze bekladding op Duic.