Louis Engelman – Ze deden echt wel hun best, de vertegenwoordigers van de gemeente om de bijeenkomst over de ‘wijkveiligheid’ in Lombok een positieve uitkomst te geven. Burgemeester Jan van Zanen voorop. Maar als ik de antwoorden langs ga die bewoners op hun vragen kregen, dan moet toch de conclusie zijn: ‘U zult nog een jaartje moeten wachten.’

Met z’n vijftigen waren de inwoners van de wijk maandagavond naar de voormalige Antoniuskerk getogen om hun zorgen te uiten. Die gingen over de drugsoverlast, het verkeer, de hufterigheid van vooral jonge automobilisten, over dubbel parkeren, het vuilnis naast de ondergrondse containers, over te weinig politiecontrole en het gebrek aan vaste camera’s.

Gebiedsmanager Veiligheid West Thijs Binneveld had ze aan het begin van de avond in feite allemaal al benoemd bij zijn opsomming van de gemeentelijke activiteiten. Hij stipte de verblijfsontzeggingen voor druggebruikers aan, de flexibele camera’s, de handhavingsacties van de politie, de inzet van jongerenwerkers, het extra toezicht van de BOA’s, de strijd tegen de verwevenheid van de criminelen met de bovenwereld, onder meer door het weghouden van niet bonafide ondernemers uit de wijk.

Maar de bewoners vonden dat ze daar nog te weinig van merkten. Die vroegen om vaste camera’s, wilden dat hardrijders werden aangehouden en bekeurd, pleitten voor een betere aanpak van de vuilnisproblemen en vroegen zich af of er in de afgelopen jaren wel vooruitgang is geboekt. 

Cijfermatig ging het wel beter, was het antwoord. De meldingen van criminele activiteiten waren afgenomen, maar het gevolg was wel dat de drugshandel elders opdook. En vaste camera’s? Jan van Zanen zou ze graag toezeggen, was het niet dat de gemeenteraad daarover ging. En ja, die is terughoudend, en bovendien het budget…

Even onbevredigend was de uitleg over de aanpak van de hardrijders. De politie mag die bestuurders wel aanspreken op hun gedrag, maar niet controleren en bekeuren. Omdat het een 30km-gebied betreft.

De burgemeester zou graag meer politie op straat inzetten. ‘Ik zou dat echt wel willen, maar ik kan helaas niks beloven. De capaciteit is er gewoon niet.’ Tot frustratie van de dienders zelf. Een buurtagent lichtte toe dat er voor een gebied zo groot als Lombok, Oog in Al, Rivierenwijk, Hoograven en Lunetten elke avond maar 8 politiemannen beschikbaar zijn. Hij vond dat zelf ook heel weinig.

Gebeurt er dan helemaal niks? Natuurlijk wel. Binneveld gaf het al aan. Maar pas over één tot anderhalf jaar zullen de meest concrete ingrepen echt zichtbaar worden. Het nieuwe systeem van ondergrondse vuilcontainers krijgt in 2021 z’n beslag, op enkele plekken iets eerder.

Aan het eind van datzelfde jaar zal de grootste verandering worden doorgevoerd: de herinrichting van de Kanaalstraat en de Damstraat. Daarbij zal niet alleen de rijrichting worden omgedraaid, vanaf het Westplein naar de J.P. Coenstraat. Ook zal de rol van de auto zoveel mogelijk ondergeschikt worden aan fiets en voetganger. De verkeersstraat moet een belevingsstraat worden.

De vraag rijst daarbij wel of de dubbelparkeerders van nu en de hufterige automobilisten zich daar heel veel van zullen aantrekken. Gezien hun huidige gedrag zou ik daar mijn geld niet op willen zetten.

Maar Jan van Zanen bleek optimistischer. Gevraagd naar een wijkvisie tot 2030 jubelde hij dat Lombok nu al zo’n mooi stukje stad is. ‘Tien jaar geleden was zo’n herinrichting van de Kanaalstraat niet eens bespreekbaar. En dat gaat er nu wel van komen. Wat dat betreft zie ik de toekomst met groot vertrouwen tegemoet.’ 

Tja, als burgemeester is het natuurlijk niet je taak om als sombermans voorop te gaan. Maar de Lombokkers moeten voor de oplossingen van hun grootste zorgen nog wel een jaartje wachten.