Louis Engelman – Op de website van RTV Utrecht las ik een verhaal over de woede van enkele bewoners rond de Hogenoord en Schouwweteringstraat in Pijlsweerd. Zij zijn boos op wethouder Klaas Verschuure (D66).

Wat is er aan de hand? De gemeente wil in het buurtje toestemming geven voor de bouw van 16 nieuwe woningen op het terrein van een aannemingsbedrijf, dat heeft aangegeven te willen verhuizen. Maar de omwonenden zijn daar niet blij mee. Onder meer vanwege de vrees voor meer verkeer in de wijk en het verdwijnen van een speeltuin.

Maar vooral zijn ze boos omdat hen over de voorgenomen bouw nooit iets is gevraagd. Zij voelen zich overvallen door het plan. In het artikel wordt er gewag van gemaakt dat er geen enkele vorm van participatie of inspraak is geweest. Zelfs de wijkraad was er niet van op de hoogte gebracht.

Nu is het bekend dat Utrecht naarstig op zoek is naar bouwplekken in de stad om de druk op de woningmarkt te verkleinen. Zo besloot het stadsbestuur in mei om in de komende jaren meer en sneller woningen te bouwen, waarbij zou worden gezorgd voor gemengde wijken met een gevarieerd woningaanbod.

Twee maanden eerder deed het college in een brief aan de raad al uit de doeken hoe dat zou moeten gebeuren. De titel van dit stuk luidde: ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’. In het schrijven werd een aantal doelen aangegeven. Eén daarvan luidde ‘Ruimte voor wie mee wil doen’. Plus de toelichting: ‘Met participatie willen we de bewoners en andere betrokkenen die mee willen denken en doen in de gelegenheid stellen samen met ons de stad, wijken en buurten vorm te geven.’

Gebeurt dat dan ook? Begin deze maand werd wethouder Kees Diepeveen (GL) er door ‘ruimtemaker’ Frans Soeterbroek op aangesproken dat er in de deal tussen gemeente, Mitros en projectontwikkelaar BPD over de herontwikkeling van de omgeving van de Camera Obscuradreef een geheim onderdeel was opgenomen, namelijk het verdwijnen van het speelterrein tussen de flatgebouwen. Daarvan was niemand op de hoogte gesteld.

Diepeveen gaf toe dat ‘daar iets fout was gegaan.’ Hij was het met Soeterbroek eens dat de wijkbewoners zo vroeg mogelijk bij nieuw- en verbouwprocessen betrokken moesten worden.

Maar hoe vroeg moet dat dan zijn? Hoe voorkom je dat omwonenden te hoop lopen tegen een plan dat misschien nog niet eens zo gek is? Waar begint de participatie?

In Pijlsweerd is er geen sprake van geheime deals. En volgens een bewoner is er ook niet zoveel verkeerd gegaan. De aannemer heeft alleen bij de gemeente geïnformeerd wat er op zijn terrein realiseerbaar zou zijn. Daaruit is het idee voor 16 appartementen ontstaan.
Ook wethouder Verschuure beweert dat er nog voldoende inspraak mogelijk is. Hij vindt het jammer, zegt hij tegen RTVUtrecht, dat de buurt niet blij is en stelt dat de plannen nog niet zijn ingevuld. De omwonenden zullen bij de uitwerking worden betrokken. Op 28 november zal het ontwerp aan hen worden voorgelegd.

Zal de toezegging van de wethouder de wijk overtuigen? Ik vrees van niet. Ik wil best geloven in de bestuurlijke goede wil, maar wordt er nog steeds vergeten de buurtbewoners vanaf het begin van het proces mee te laten denken. ‘Ruimte voor wie mee wil doen’ kan je niet pas later aanreiken. Pijlsweerd laat zien dat ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ in de praktijk een stuk moeilijker is dan op papier.

Het speelterreintje dat misschien verdwijnt. Foto: L. Engelman