Louis Engelman - Met de toezegging van de gemeente Utrecht om vijf gekraakte woningen aan de Croeselaan voorlopig met rust te laten kwam zondagmiddag een einde aan de blokkade van deze weg. Een uur lang verhinderden actievoerders van ‘Woonprotest Utrecht’ de doorgang van het verkeer.

Zij protesteerden tegen het feit dat er 31 woningen aan de Croeselaan worden gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van een parkje in het Beurskwartier. Dit wordt met name gerealiseerd voor de toekomstige bewoners van de ruim drieduizend appartementen in het gebied, onder meer in de complexen van Wonderwoods en de Galaxy Tower.

Demonstratie van Woonprotest in het Beurskwartier (foto LE)

Woonprotest verzet zich tegen de verkoop en afbraak van betaalbare woningen, waarvoor vaak duurdere appartementen in de plaats komen. Dat ook woningbouwverenigingen huurwoningen in de verkoop doen is hen vooral een doorn in het oog.

Zondagmiddag verzamelden zich een kleine zestig sympathisanten voor een manifestatie op het Jaarbeursplein. Zij werden daar onder meer toegesproken door Thijs de Bekker van de bewonerscommissie Croeselaan. Hij dankte hen voor hun solidariteit en uitte felle kritiek op het systeem van marktwerking in de volkshuisvesting. ‘Die heeft ervoor gezorgd dat er in de pronktorens achter jullie vier ton wordt gevraagd voor een studio van 40m2 met een boom op het balkon.’

In optocht vertrokken de demonstranten vervolgens naar het hoofdkantoor van de corporatie Woonin op het Kanaleneiland. Maar op de Croeselaan splitste zich een groep af om de weg te blokkeren als ondersteuning van de krakers in de sloopwoningen aan de overzijde. 

Van 13.30 tot 14.30 uur moest de politie daarom het verkeer omleiden. Pas toen de krakers te horen hadden gekregen dat burgemeester Dijksma niet zou ingrijpen tegen hun actie werd de blokkade opgeheven. Wel zal de gemeente, aldus een woordvoerder, bij het OM aangifte doen. 

Sympathisanten vieren het feit dat de krakers voorlopig mogen blijven (foto LE)