Door Louis Engelman - Los van de onvermijdelijke hinder die de bouwactiviteiten aan de Croeselaankant van het Centraal Station opleveren, is zonder meer indrukwekkend wat daar momenteel allemaal wordt gerealiseerd.

Wie het Masterplan Utrecht (CU 2030) vol in bedrijf wil zien kan er z’n hart ophalen. Bouwvakkers zijn druk bezig op het  nieuwe stationsplein naast het Beatrixgebouw. Vanaf de brede trappen hebben lunchende gemeenteambtenaren daar goed zicht op.

Het oude Leeuwensteyngebouw, waarin voorheen de GG en GZ zat, is al verdwenen. Daarvoor in de plaats komt een zwart glanzend 19 verdiepingen tellend World Trade Centre. Naar verwachting zal met de bouw ervan nog deze maand worden begonnen. Het moet in 2018 klaar zijn.

Het naastgelegen pand aan de Van Sijpesteijnkade, met de Algemene Onderwijs Bond (AOB) als huurder, gaat eveneens tegen de vlakte. Het terrein wordt onderdeel van de nieuwe kantoorbebouwing in de hoek van de kade en de spoorlijnen. Daar loopt ook het nieuwe tracé van de sneltram doorheen richting de Leidseveertunnel.

Voorts wordt bij de ‘verkeersknip’ in de Croeselaan de wandel- en fietsbrug naast het Rabogebouw steeds zichtbaarder. Die gaat over de sporen heen de verbinding vormen met het Moreelsepark. De totale lengte bedraagt 275 meter. Juist deze week is er een rij IJzerbomen geplant. De brug zal eind van dit jaar in gebruik worden genomen.

Daar dichtbij is men begonnen aan de gedeeltelijke sloop van het gebouw van de voormalige Knoopkazerne. Dit uit 1989 daterende pand moet het moderne rijkskantoor ‘De Knoop’ worden, dat met 30.000 vierkante meter vloeroppervlak is bedoeld als verzamelgebouw voor verschillende rijksdiensten. Er worden werkplekken gecreëerd voor 1700 mensen.

In de aanbouw komt een vergadercentrum met een capaciteit van 1000 bezoekers. De buitenruimte wordt als ‘Knoopplein’ ingericht, inclusief een tijdelijk paviljoen met horecabestemming. Het is de bedoeling dat ‘De Knoop’ in 2018 in gebruik wordt genomen.

Het oude gebouw van de Knoopkazerne wordt gedeeltelijk gesloopt en uitgebreid tot het kantorencomplex ‘De Knoop’. Foto: L. Engelman