Door Louis Engelman - Hoofdredacteur Dick Franssen (82) van de Binnenstadskrant heeft woensdag uit handen van burgemeester Jan van Zanen de ‘Speld van de stad Utrecht’ ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding bij zijn afscheid van het blad, dat hij 18 jaar lang als vrijwilliger heeft geleid. Tegelijk met Franssen legde ook fotograaf Sjaak Ramakers zijn functie neer.

Van Zanen prees Franssen er in café Van Wegen voor dat hij in al die jaren de inhoud van de krant op een journalistiek hoog niveau heeft weten te houden. ‘Zijn liefde voor de stad vormde daarvoor de motivatie’, aldus de burgemeester.
Hij voegde er aan toe blij te zijn met een kritische Binnenstadskrant in een tijd dat de lokale journalistiek sterk onder druk is komen te staan. Volgens Van Zanen heeft Franssen zich in al die jaren ontpopt tot ‘een stedelijke geschiedschrijver wiens mening telde in het openbare debat.’

De stad Utrecht heeft Dick Franssen altijd zeer na aan het hart gelegen. ‘Daar moet je heel zuinig op zijn’, was zijn motto. Die boodschap werd al zichtbaar in zijn wekelijkse column ‘De stad is van ons’, die hij tussen 1973 en 1982 schreef voor het Utrechts Nieuwsblad. In die stukken nam geen blad voor de mond. Met als resultaat dat zijn columns meermalen tot verhitte discussies in de gemeenteraad leidden en het beleid werd aangescherpt.

Ook als hoofdredacteur van de Binnenstadskrant (sinds 2002) liet hij zich soms zeer kritisch uit over vergaande ingrepen in het stadscentrum, en stimuleerde hij zijn redactie vanuit diezelfde houding de plannen tegen het licht te houden. Als ‘luis in de pels’ van het gemeentelijke beleid wilde hij de verantwoordelijke beslissers goed over hun ideeën na laten denken.

Zelfs toen hij docent was aan de School voor journalistiek (1983 – 2003) stond Utrecht voor Franssen centraal. Hij zorgde hij ervoor dat zijn studenten het belang van een welvarende stad gingen begrijpen en liet hen daarover schrijven. Onder meer nam hij ze jarenlang mee naar het Tsjechische Brno, waarmee Utrecht een stedenband onderhield, om te laten zien hoe het ook anders kan zijn.

Voor Dick Franssen is het schrijven van artikelen over Utrecht nooit een simpele opgave geweest. Hij verdiepte zich telkens voor honderd procent in de materie voordat hij achter zijn toetsenbord ging zitten. Hij ‘ademde’ de stad, ook in zijn vrije tijd.

Het is hem daarbij nooit alleen gegaan om de schoonheid van de bebouwing en openbare ruimte. Juist de bewoners mochten volgens hem in alle plannenmakerij niet worden vergeten. Want de stad moest van en voor hen zijn. Mede daarom volgde hij de stadsvernieuwing in al haar facetten op de voet. Altijd als een positief-kritische beschouwer die precies wist waarover hij schreef.

Franssen onderhield daarvoor voortdurend nauwe contacten met bewoners, wijkvertegenwoordigers en leden van actiecomités. Maar evengoed praatte hij uitgebreid met politici, stedenbouwkundigen en ambtenaren.

Uit zijn zowel door de burgers als door de medewerkers op het stadhuis zeer goed gelezen stukken sprak vaak bezorgdheid. Gaat het wel goed met de stad? Wat is de uitwerking van de plannen? Wordt de burger niet vergeten? Hoe kan het beter?

In die zin groeide Dick Franssen in zijn journalistieke carrière uit tot een gewaardeerd stedelijk chroniqueur. Zijn mening werd in brede kring op prijs gesteld, waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van Utrecht.

Franssen wordt als hoofdredacteur opgevolgd door een duo: Ineke Inklaar en Elaine Vis.