Tijdens bouwwerkzaamheden is vorige maand een deel van een gipsen ornament in de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht naar beneden gekomen. Er is toen meteen besloten om de kerk te sluiten. Ook de Heilige Deur is daardoor niet meer toegankelijk. Uit onderzoek is gebleken dat het hele gewelf van de kerk moet worden gerestaureerd.

Er is wel een mogelijke oplossing gevonden om tijdens de restauratiewerkzaamheden aan het gewelf de kerk open te houden. In de kerk komt een groot steigerwerk met een hoge houten vloer zodat eventueel vallende stukken gips op de vloer terechtkomen en niet in de kerk. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn vergunningen nodig. Ook wordt er subsidie aangevraagd. De verwachting is dat over een half jaar gestart wordt met de bouw va de bijzondere steigerconstructie. Daarna hoopt men dat de Augustinuskerk weer open kan. De parochianen van deze kerk kunnen tot die tijd de vieringen bijwonen in de St. Catharinakathedraal.

De restauratie van de buitenkant en het orgel van de Augustinuskerk zit in de laatste fase. Aan de negentiende eeuwse Waterstaatskerk is de afgelopen periode veel werk verricht. Zo zijn er veel verborgen verbreken verholpen en staat de kerk weer goed in de verf. Al het lood- en zinkwerk op de daken, de goten, de lantaarn en de timpaan is vervangen. Het omvangrijke project is voor een groot deel uit eigen middelen betaald. De provincie Utrecht heeft ook bijgedragen uit het fonds Erfgoedparels.

De Augustinuskerk is de eerste grote katholieke kerk in Utrecht na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. De kerk staat aan de Oudegracht en maakt deel uit van de Salvatorparochie.