Het beleid van de gemeente Utrecht om iets te doen aan de mentale (psychische) gezondheid van Utrechters werkt niet goed. Mensen met psychische problemen worden niet bereikt en niet geholpen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer Utrecht.

Steeds meer mensen hebben problemen met hun psychische gezondheid. Dat is bijvoorbeeld angstig zijn, niet lekker in je vel zitten of stress ervaren. 22% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) heeft zulke klachten. Dit zijn ongeveer 12.000 mensen en dan gaat het nog alleen over jongvolwassenen.

Sinds 2019 heeft de gemeente Utrecht beleid om hier iets aan te doen. De gemeente wil voorkomen dat mensen grote problemen krijgen. Dit wil de gemeente doen door samen te werken met organisaties in de stad.

De Rekenkamer ziet dat er van het beleid van de gemeente niet veel terecht is gekomen. De gemeente heeft te weinig invloed op de organisaties die iets aan de psychische problemen moeten doen. Er zijn wel losse activiteiten, maar samen zorgen ze er niet voor dat de psychische gezondheid van Utrechters beter wordt.

De gemeente heeft geld gegeven aan sommige organisaties, maar deze organisaties bereiken maar weinig mensen. Het beleid van de gemeente heeft geen duidelijk doel. Er is te weinig geld voor en er werken te weinig mensen aan.

In het begin wilde de gemeente iets doen aan de psychische gezondheid van alle Utrechters. Dat is verschoven naar alleen jonge mensen en jongvolwassenen. Dat begrijpt de Rekenkamer, want juist in die groepen zijn er veel psychische problemen. Maar de gemeente had deze verandering moeten melden aan de gemeenteraad.

Tot slot weet de gemeente niet wat het resultaat is van het beleid, waardoor ook niet kan worden gekozen voor die activiteiten die het beste werken.

De Rekenkamer raadt de gemeente aan om:

  1. een plan te maken over hoe de gemeente invloed gaat uitoefenen op organisaties en netwerken in de stad, zodat zij doelen behalen.
  2. te zorgen dat de netwerken elkaar kennen.
  3. een duidelijk doel te bedenken voor het nieuwe beleid. Dit doel moet gehaald kunnen worden met het geld wat ervoor beschikbaar is. Het is belangrijk om alleen geld te geven aan organisaties die helpen om het doel te behalen.
  4. afspraken te maken over de manier waarop wordt bijgehouden of het doel gehaald wordt.

  

Deze samenvatting is gemaakt door de Rekenkamer van haar rapport Het gaat niet goed – Een onderzoek naar de uitvoering en doeltreffendheid van het beleid voor mentale gezondheid in Utrecht’. Het hele rapport is op pdf beschikbaar: klikhier

De Rekenkamer Utrecht doet (onafhankelijk) onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Utrecht. Het doel van de Rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad.