Door Louis Engelman - De proef met goedkoop kort parkeren aan de kop van de Kanaalstraat/Damstraat is geen onverdeeld succes geworden. Dat bleek dinsdagavond tijdens een bijeenkomst op het Utrechtse Stadskantoor.

Het aantal geparkeerde auto’s was wel toegenomen, maar dat betekende nog lang geen toename van het winkelbezoek, zo was de conclusie.

Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) stelde bovendien vast dat een deel het winkelende publiek dat eerder te voet kwam nu ook op de auto was overgestapt. “Daar word ik niet blij van”, zei zij. “Dit is een pervers effect.”

De pilot vond vorig jaar plaats op verzoek van een bewonersgroep in Lombok. In de Damstraat en het deel van de Kanaalstraat tot aan de Lombokstraat kon voor 20 cent een half uur worden geparkeerd. Met als doel om de bereikbaarheid voor de winkeliers in het gebied te vergroten en om de winkelstraten aantrekkelijker te maken.

Uit de cijfers van mobiliteitsbureau Goudappel Coffeng kwam evenwel naar voren dat er weliswaar méér van de parkeerautomaten gebruik was gemaakt, maar dat daaruit niet de conclusie mocht worden getrokken dat de straten ook meer winkelend publiek hadden getrokken. In de beleving van de ondervraagden was de parkeersituatie vrijwel gelijk gebleven. Wel was het aantal foutparkeerders iets afgenomen.

Het onderzoek en de reacties daarop van de twintig belangstellenden, onder wie veel winkeliers, maakten nog een aantal dingen duidelijk. Ten eerste dat bijna zestig procent van de winkelbezoekers te voet boodschappen doet of op de fiets. Voorts bleek dat ongeveer de helft van het aantal automobilisten de parkeermeter leeg laat. Bovendien zou zo’n zeventig procent van de winkeliers niet hebben geweten dat er een proef met goedkoop parkeren werd gehouden.

Bewonersgroep en winkeliersvereniging uitten dan ook forse kritiek op de communicatie van de kant van de gemeente. Het winkelend publiek zou onvoldoende op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid om goedkoop kort te parkeren. Daarnaast verbaasden zij zich erover dat er van de bijeenkomst geen aantekeningen werden gemaakt. “Wat ons doet vrezen dat onze opmerkingen zo in de prullenbak worden gegooid.”

Voorzitter Yasin Ugur van de nieuwe winkeliersvereniging pleitte voor een nieuwe pilot met aanzienlijk simpeler regels. Zo zou het tarief 1 euro per uur moeten worden, zou het gebied duidelijker moeten worden gemarkeerd, moet de pas geopende parkeergarage onder AH in de proef worden betrokken en zouden de laad- en losplekken flexibeler kunnen worden gebruikt.

Wethouder Van Hooijdonk reageerde niet rechtstreeks op dit voorstel. Zij verklaarde dat het college nu eerst een besluit zal nemen, waarna de raad eventueel nog een raadsinformatieavond kan beleggen. Dat gaf de aanwezigen niet de overtuiging dat het nu wel goed zal komen met het kort parkeren in de Kop van Lombok.

-

Nagekomen reactie:

Proef goedkoop parkeren Kanaalstraat is wel succes!

Een belangrijk doel van de proef was verbeteren verkeersveiligheid, met name voor fietsers door verminderen dubbelparkeren op fietspad. Op dit punt is de situatie in de Kanaalstraat sterk verbeterd. Meer auto's worden op een goede plek geparkeerd. Meer auto's/klanten bij overal elders minder winkelbezoek is ook een succes. 

Fred Dekkers

Utrecht