Er komt een gevelgedicht van Jeroen van Merwijk op de hoek Oudegracht-Vrouwjuttenstraat. Deze herinnering aan Van Merwijk (1955-2021) wordt op zondag 3 maart om 15 uur onthuld door burgemeester Sharon Dijksma. Dan is het drie jaar geleden dat de kunstenaar overleed.

Van Merwijks artistieke bijdrage aan de cultuur in Nederland is groot: theatertournees, boeken, liedteksten (ook voor anderen), schrijfwerk voor radio- en tv programma’s en beeldende kunst. 

Hij woonde enige tijd aan Oudegracht 341, tegenover het pand waar nu Morren Galleries is gevestigd. Séverine Morren (mede-eigenaar van Morren Galleries) en Jeannette van Merwijk (weduwe van Jeroen) hebben het initiatief genomen voor een gevelgedicht van Jeroens hand, te weten het slotcouplet van zijn lied ‘Als niet de kunst’.

Uit het lied komen de volgende zinnen:

Als niet de kunst er was
Als niet de kunst
Er was om in adem in te halen
In kleine grote volle lege zalen
Als niet de kunst

(Of precies deze zinnen op de muur komen, is op dit moment niet helder)

De Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht pakte het initiatief op en heeft geregeld dat de woorden van Jeroen van Merwijk worden aangebracht door kunstenares Miranda Leijstra. Dat gaat een van de komende weken gebeuren.

(JT)