Informatie Gemeente Utrecht:

Burgemeester Sharon Dijksma heeft 28 Utrechters persoonlijk verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Van alle gedecoreerden komen er 27 uit de gemeente Utrecht, 1 gedecoreerde komt uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Dit zijn ze:

De heer A. Bakker - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Andre Bakker is een zeer actief vrijwilliger bij diverse organisaties. Vanaf 2003 tot en met 2017 was hij scheidsrechter voor de KNVB. Daarnaast heeft hij in de periode 2011 – 2015 in verschillende werkgroepen gezeten voor verbetering van Sportlink, het geautomatiseerde ledensysteem van de KNVB. Vanuit deze rol gaf hij bijvoorbeeld veel cursussen voor de verenigingsscheidsrechters van V.V. De Meern. Voor deze club is hij in verschillene functies al 15 jaar actief; van onderhoud en beheer van het complex tot automatiseerder en bestuurslid van 2016 tot 2020. Daarnaast is de heer Bakker bestuurslid geweest van Business Club Leidsche Rijn, heeft hij zich ingezet al vrijwilliger bij INFO CARE BV en draagt hij sinds 2019 als lid van de expertgroep Lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) bij als representant op het gebied van sportveldverlichting.

Mevrouw S. Binda - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sukumarie Binda zet zich al meer dan 40 jaar in als vrijwilliger in voor de Utrechtse Surinaamse gemeenschap. Sinds 1980 is zij vrijwilliger bij de Stichting Asha, een vrijwilligersorganisatie voor Surinaamse Hindoestanen. Zij organiseert activiteiten voor ouderen in Buurtcentrum Oase. Daarnaast is mevrouw Binda actief bij stichting Arya Samaj Utrecht, waar zij betrokken is bij informatieve, ontspannende en spirituele activiteiten volgens een in India ontstane Vedische gelijknamige hervormingsbeweging. Ook zet zij zich als bestuurslid van Stichting Koshish, sinds de oprichting in 2004, in voor het bevorderen van kunst en cultuur. Sinds 2016 geeft zij als vrijwilliger bij Stichting Vroeger voor Later voor het project ‘de emigratie generatie’ voorlichtingen op scholen over migratie.

Mevrouw C. de Breij – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Claudia de Breij heeft als cabaretier, presentator en schrijver een enorm oeuvre en zorgt daarmee voor een artistieke verrijking voor Nederland. Haar bijdragen in het theater, in de muziek, voor de radio, voor de televisie en als schrijver worden breed gewaardeerd. Dit blijkt ook uit de vele prijzen die zij heeft gewonnen. Vanaf het begin van haar carrière draagt mevrouw de Breij daarnaast bij aan lokale, regionale, landelijke en internationale activiteiten. Ze is onder andere ambassadeur voor Unicef en de Holland-Ghana Foundation, FC4YOU van FC Utrecht, het Ronald McDonaldhuis in Utrecht, stichting Eet Met je Hart, het Nationaal Comité 4 & 5 Mei, Het Dorp en de KNVB Oranje Vrouwen. Ze organiseerde 2 benefietconcerten voor de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker en het Prinses Maxima Centrum. Met de opbrengst van de benefietconcerten kon Stichting ‘Mag ik dan bij jou’ een steunfonds inrichten voor ouders van kinderen met kanker die voor onoverkomelijke kosten komen te staan. Daarnaast is mevrouw De Breij dialoogleider voor de Missing Chapter Foundation en een boegbeeld voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland.

De heer A. Broer - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Arie Broer is op vrijwillige basis een (financieel) administrateur met een gedegen kennis van zaken bij zowel het Volksbuurtmuseum (2005-2017) als wel de Stichting Straatnieuw Utrecht (2010-2020). Bij het Volksbuurmuseum was de heer Broer verantwoordelijk voor het wekelijks opmaken en controleren van de kassa van het museum. Verder zorgde hij voor financiële overzichten, jaarrekeningen en de BTW-teruggave. Deze activiteiten verrichte hij van 2010 tot 2020 ook voor Stichting Straatnieuws Utrecht.

De heer R.J. de Bruijne (echtpaar)- Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al ruim 30 jaar is Robert de Bruijne actief als vrijwilliger. Van 1990 tot 2006 is meneer De Bruine zeer actief voor Scouting Nederland geweest. Onder andere als scout in organisatiecommissies, als MT- lid Nationale Jamboree en als lid van het landelijk spel en trainingsteam. Van 2005 tot 2011 was meneer De Bruine secretaris van Vrienden van de Berk, een stichting die zich bezighield met een nieuw speelplein voor Kindercentrum De Berk in Zeist.

Sinds 2008 is de heer De Bruijne voorzitter van het Harmonie Orkest Vleuten. Hij zette zich onder andere in voor project Muziek is de Basis!. Ook is hij lid van de Centrale Cliëntenraad van de stichting Reinaerde te Utrecht en is hij lid en voorzitter van de lokale Cliëntenraad Kinderen en Jeugd Utrecht. Op verschillende scholen en voor de uitbreiding van de orkesten met onder andere een gehandicaptenorkest. Naast al deze activiteiten zorgt meneer De Bruijne, samen met zijn vrouw, voor zijn 20-jarige verstandelijke en lichamelijk gehandicapte dochter. Zij valt onder het zwaarste zorgpakket (8).

Mevrouw C.E. de Bruijne-Houpst (echtpaar)- Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Christine de Bruijne-Houpst zorgt, samen met haar man, voor hun 20-jarige verstandelijke en lichamelijk gehandicapte dochter. Zij valt onder het zwaarste zorgpakket (8). Dit betekent dat het opstaan en naar bed brengen door beide ouders gedaan moet worden, net als het wassen en assisteren bij toiletbezoeken. Dit alles doet mevrouw iedere dag van de week, jaar in en uit met veel liefde en geduld. Zij krijgt een lintje voor deze bijzonder intensieve vorm van mantelzorgverlening.

De heer R.E. de Bruin - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Tussen 1994 en 2017 was Renger de Bruin conservator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum Utrecht. Hoogtepunten van zijn tijd bij het museum zijn de tentoonstellingen Van aalmoes tot AOW, Vikingen, De Vrede van Utrecht en de meest recente tentoonstelling over het stadsicoon van Utrecht, de Utrechtse Domtoren. De tentoonstellingen kenmerkten zich door diepgravend onderzoek en een laagdrempelige presentatie voor een zowel specialistisch als breed publiek. De heer De Bruin heeft deze tentoonstellingen gerealiseerd door internationale samenwerking te zoeken met onder andere musea in het Duitse Rastatt, het Zwitserse Baden en Spaanse Madrid.

Als lid van de Internationale Historische Kommission zur Forschung des Deutschen Ordens houdt de heer De Bruin zich op voortvarende wijze bezig de geschiedenis en geschiedschrijving van ridderorden. Ook heeft hij zich ingezet voor internationale museumvereniging ICOM door verschillende symposia te organiseren. Daarnaast is de heer De Bruin al lange tijd betrokken bij de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Onder andere als bestuurslid en het organiseren van lezingen, historische cafés of rondleidingen en historische kroegentochten.

De heer A. Buijing - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al ruim 55 jaar is Adriaan Buijing aangesloten bij scoutingvereniging de Vliegende Pijl en stapte daar in 1974 over van de rol als jeugdlid naar begeleider. Hij is actief als groepsleider en voorzitter van de verkennerstak en het regionale Scoutshop-team van Utrecht. Ook heeft hij zich ingezet oor de verbouwing van het clubhuis. Daarnaast is de heer Buijing vrijwilliger bij OBS De Koekoek. Hij zet zich in als overblijfmedewerker, betrekt ouderen in de buurt bij tuinierprojecten om het plein op de knappen. Op het Koekoeksplein organiseert hij in de zomer kleinschalige Klapstoelconcerten. Sinds 2011 is de heer Buijing actief bij Patiëntenvereniging Hart en Long Transplantatie waar hij zich inzet voor de externe contacten, de activiteitencommissie en sportcommissie.

De heer G.W. Diepeveen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1970 zet Geurt Diepeveen zich in voor voetbalvereniging De Meern. Eerst als lid van het hoofdbestuur en vanaf 1985 tot heden als scheidsrechter voor de jeugdwedstrijden. Hij was onder andere leider van de seniorenelftallen en fungeerde als afgevaardigde van de vereniging bij de voormalige Sportstichting Vleuten-De Meern. Daarnaast was hij mede-organisator van de jaarlijkse wedstrijd tussen FC Utrecht en een combinatie van de lokale voetbalverenigingen.

De heer Diepeveen is vanaf 2003 zeer intensief mantelzorger voor zijn verlamde vrouw. Iedere dag helpt hij haar bij alle dagelijkse activiteiten en de dagelijkse verzorging. Het enige moment dat meneer Diepeveen dit niet doet, is als hij een wedstrijd fluit bij de V.V. De Meern. Dan zorgt hij voor vervanging voor de verzorging van zijn vrouw.

Mevrouw M.A.H. Emons-Verhoeff - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Maria Emons-Verhoeff is sinds 1999 vrijwilligster bij Stichting de Zonnebloem, afdeling Utrecht-Stad. Als Zonnebloemvrijwilliger bezoekt zij mensen met een fysieke beperking thuis en helpt bij het organiseren en begeleiden van activiteiten voor de deelnemers. In 2002 werd zij als vrijwilliger actief in het Stadshospice in Utrecht. Zij zorgt met veel aandacht en geduld voor gasten die tijdens hun laatste levensfase in het hospice verblijven. Zo zet zij zich in voor de persoonlijke verzorging van de gasten, het huishoudelijk werk, het verzorgen van eten en drinken en het ontvangen van bezoek. Ook stond mevrouw Emons-Verhoeff de laatste jaren klaar voor een vriendin en ontlastte haar als mantelzorger in de zorg voor haar dementerende moeder die zij wekelijks bezocht.

Mevrouw N. Flantua-Rozema - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Noortje Flantua-Rozema is de initiatienemer en leidende kracht achter Stichting Oog voor Utrecht, opgericht in 2005. Het doel van de stichting is vooral om eenzaamheid te bestrijden en ouderen te laten participeren in de samenleving. Inmiddels is zij met haar stichting een begrip in Ondiep en Zuilen. Ze is betrokken bij het wijkoverleg Sociale Prestatie in Noordwest en voor velen de schakel met de samenleving. Een basis, steun en toeverlaat voor ouderen zonder vangnet of netwerk.

Ze is een van de drijvende krachten achter de Coalitie tegen eenzaamheid in Noordwest. Daarnaast is zij sinds de oprichting in 2004 actief voor stichting Utrecht aan de Nijl, waar zij onder andere in samenwerking met het ROC, de politie en verschillende basisscholen de jaarlijkse Kidsmarathon Kanaleneiland organiseert. Ook zet mevrouw Flantua-Rozema zich op verschillende terreinen in voor de Nicolaas Monicakerk in Utrecht. Zo is zij actief bij de kindernevendienst, de kinderopvang en voor ouderen in de kerk.

Mevrouw D.M.L. Goossens - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Denise Goossens heeft samen met medebewoners van 1997 tot 2001 meegedacht over de inrichting en het beheer van het Muntplein, zoals het plein tegenover de Munt wordt genoemd. In 2001 richtte zij, samen met 6 andere pleinbewoners, Beheergroep Muntplein op waar zij in 2011 voorzitter van werd. Tot op de dag van vandaag weet zij bewoners te enthousiasmeren om het Muntplein mooi, gezellig, opgeruimd en leefbaar te houden met elkaar. Daarnaast betrok mevrouw Goossens vanaf 1994 een bestuursfunctie binnen het SUWO. Het Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg, waar zij de belangen van woonbooteigenaren behartigt.

Hiernaast is zij sinds 2015 actief voor vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland, waarbij zij vluchtelingen helpt bij een nieuw bestaan in Nederland, en is zij consulent inburgering. Verder is mevrouw Goossens zeer actief geweest op de school van haar 2 kinderen en is zij voorzitter van Stichting Lombok, waarvoor zij verschillende (straat)feesten en acties opzet. Naast dit alles ondersteunde zij haar schoonmoeder met verschillende praktische zaken tot haar verhuizing naar een verzorgingshuis in 2019.

De heer J.C.J.M. Jimkes - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Johannes Jimkes heeft op het Bonifatius college een belangrijke bijdrage geleverd aan het culturele klimaat, met name op het gebied van muziek en toneel. Ook droeg hij bij aan de groei van het aantal leerlingen van de school. De heer Jimkes zet zich al 17 jaar in voor diverse organisaties in en buiten Utrecht. Hij heeft als bestuurslid een bijzondere bijdrage geleverd aan het Amersfoort Jeugd Orkest (AJO). Mede dankzij zijn inspanningen is het AJO 2 keer gelouterd als beste jeugdorkest van Nederland. Ook is hij van 2003 tot 2014 bestuurslid geweest van de Kathedrale Koorschool te Utrecht en voorzitter van de Feldbruggestichting te Utrecht.

Sinds 2006 is de heer Jimkes actief als penningmeester bij de Borgstichting (instandhouding van rijksmonument Borg in Losser). Daarnaast heeft hij lange tijd mantelzorg verleend. Zijn grote kennis van het onderwijs komt sinds 2003 tot uiting als informant van de Tweede Kamer. Hij legde de vinger op onvolkomenheden in de rekentoets en in de Wet op de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Nog altijd is hij actief betrokken bij kwesties over het voortgezet onderwijs, zoals de rekentoets, de urennorm en hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen tot 2035.

De heer P. de Jong - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Pieter de Jong is als vrijwilliger actief bij vele organisaties, zoals zorgorganisatie Vecht en IJssel en Samen Beter. Hij helpt hier bij de organisatie en uitvoering van activiteiten voor ouderen, hulpbehoevenden en minderbedeelden. Bij Stichting Klein Galgenwaard Sport Voor Iedereen begeleidt hij 2 teams die meedoen aan het internationale Bechterew Volleybaltoernooi en fungeert hij als scheidsrechter. Voor Careyn (Zorgcentrum Rosendael) brengt hij inwoners uit de wijk naar de activiteiten. Meneer De Jong brengt pakketjes rond bij eenzame ouderen en doet boodschappen voor hen.

Voor de zwemgroep van Reumapatiëntenvereniging Utrecht vangt hij de nieuwkomers op en begeleidt hen. Als ervaringsdeskundige is hij belangrijk voor de nieuwkomers die net de diagnose reuma hebben gekregen. Daarnaast is de heer de Jong betrokken bij voetbalvereniging VSC te Utrecht. Hij is hier scheidsrechter bij voetbaltoernooien voor mensen met een beperking. Verder is hij vrijwilliger bij het Vakantiebureau. Daar begeleidt hij ouderen en mensen met een beperking tijdens hun vakantie.

De heer R. Kraan – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Al vanaf de eerste gesprekken in het jaar 2005 was Richard Kraan betrokken als penningmeester om de Grand Départ van de Tour de France naar Utrecht te halen. Hij was actief in de lobby en wist de ambitie, ondanks verschillende tegenslagen, levend te houden. In 2015 was het moment waar zo lang naar toe was gewerkt daar: de Tourstart in Utrecht. De heer Kraan is vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag betrokken bij het Business Peloton Utrecht. Het BPU werd opgericht als lobbyclub voor de Tourstart in Utrecht en heeft zich daarnaast ingezet om de Giro etappe in 2010 van Amsterdam naar Utrecht mogelijk te maken en om de Start van de Vuelta 2020 in Utrecht mogelijk te maken.

Naast deze sportieve ambities streeft de heer Kraan als lid van het kernteam van het Utrecht Development Board naar gelijke kansen voor alle Utrechters. Sinds 2014 is hij voorzitter van het team Internationaal van het Economic Board Utrecht (EBU) en werkt hij samen met overheden, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners aan de lange termijn agenda voor de komende jaren. Ook is de heer Kraan betrokken bij het Ondernemersfonds en bij bedrijvenvereniging Rijnsweerd voor het Science Park Utrecht.

De heer D.A. Legemate – Officier in de Orde van Oranje-Nassau
In zijn loopbaan als vaatchirurg en hoofd van de afdeling vaatchirurgie en afdeling chirurgie in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam heeft professor Legemate een impuls gegeven aan de kwaliteit van dit vakgebied en is de afdeling uitgegroeid tot een toonaangevende afdeling op het gebied van chirurgie. Als hoogleraar heeft hij verschillende baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken gedaan die hebben geleid tot meer dan 200 publicaties in internationale tijdschriften en heeft hij tientallen promovendi begeleid. Een van de dossiers waar hij zich op bijzondere wijze verdienstelijk voor heeft gemaakt is ’fit to perform’. Hij maakte met dit onderzoek (naar prestaties van chirurgen na nachtdiensten en het reguleren van werk- en rusttijden) de geestelijke en fysieke gezondheid van chirurgen bespreekbaar. Ook in het nemen van gezamenlijke besluiten over behandeling tussen arts en patiënt, het zogeheten ‘shared decision making’ heeft professor Legemate een voorname rol gespeeld.

Daarnaast heeft prof. dr. Legemate zich ingezet voor de geneeskunde in bredere zin door het vervullen van diverse niet betaalde bestuursfuncties, waaronder voor het Parelsnoer Initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Bij de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft Professor Legemate zich in het bijzonder ingezet voor ‘evidence based medicine’ en was hiermee een voorloper in zijn vakgebied. Ook is hij als bestuurslid betrokken bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en is hij jarenlang lid en voorzitter geweest van de Centrale Commissie Kwaliteit en Veiligheid van het AMC.

De heer M.R.F.J. van Lieshout- Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Maurice van Lieshout was 18 jaar eindredacteur van het Tijdschrift Oud-Utrecht, waar hij boeken publiceerde, lezingen en Historische Cafés hield en veel werk verrichte voor de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Hij is een groot kenner van de Utrechtse geschiedenis en literatuur, en inspirator voor nieuwe publicaties over Utrechtse geschiedenis.

Daarnaast is de heer Van Lieshout betrokken bij verschillende initiatieven en activiteiten in de Utrechtse nieuwbouwwijk Veemarkt. Hij levert bijdragen aan de buurtkrant Voordorp Veemarkt Vooruit en denkt mee over de vergroening van de wijk. Hij organiseert samen met een lid van de werkgroep 5 tot 6 keer per jaar lezingen, informatieavonden en excursies voor bewoners van de wijken Voordorp en Veemarkt (Utrecht NO) en andere belangstellenden. Verder verzorgt de heer Van Lieshout wekelijks taalles voor Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en doceerde hij als vrijwilliger Nederlands bij Stichting Altrecht.

Mevrouw M.C.F. de Lorenzo-Ma - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Maria de Lorenzo-Ma zet zich in voor de verbetering van de vele mooie stegen in de omgeving van de Oudegracht. Als bewoner, ondernemer en initiatiefnemer van de ‘Vereniging Ondernemerspassage Zakkendragersteeg’ is zij al ruim 30 jaar actief om de steeg schoner en veiliger te maken. Mede door haar inspanningen is de steeg veranderd in een gezellig straatje waar mensen graag komen. Als bestuurslid van ‘Vereniging Grachtstegen’ behartigt zij de belangen van bewoners, pandeigenaren en winkeliers van de stegen rondom de Oudegracht. Daarnaast heeft mevrouw de Lorenzo-Ma altijd waarde gehecht aan de rijke historie van de steeg en de bevordering van openbare kunst in de binnenstad en heeft eraan bijgedragen dat deze in verschillende vormen (van muurschilderingen tot informatieborden) tot uiting komen in onder andere de Zakkendragerssteeg.

De heer R. van Maarseveen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Robertus van Maarseveen is al jaren actief als vrijwilliger in de buurt Transwijk, waar hij woont. Hij bestuurt sinds 2001 de technische commissie van de kopersvereniging, draagt bij aan het buurtpreventieproject en stapte in 2019 in de klankbordgroep van de Merwedekanaalzone.

Ook is hij zeer actief bij de Verkeerstuin, een schoolvoorbeeld van een geslaagd bewonersinitiatief, waar hij een onmisbare schakel is in de organisatie. Hij verricht op vrijwillige basis allerlei hand- en spandiensten en beheert het complex. Daarnaast is de heer Van Maarseveen betrokken bij visvereniging AUHV. Hij was bestuurslid van de Roofvisgroep, droeg bij aan de Hengelsportbeurs, verzorgt vislessen voor basisscholen in de regio en verricht watermetingen.

Mevrouw M.J. Monden-Duin - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Miencke Monden-Duin zet zich in voor vergroting van de vitaliteit van diverse bewoners-initiatieven in de stad. Dit is gestart in 2002 bij dienstencentrum De Roef, waar zij het internetcafé oprichtte en ouderen helpt met computerles. Toen sluiting voor het Dienstencentrum dreigd,e heeft zij dit weten te voorkomen door een burgerinitiatief te starten zodat De Roef in zelfbeheer kon blijven voortbestaan. Deze ervaring neemt zij mee als lid van vereniging Dwarsverband, een overkoepelende organisatie om buurthuizen en speeltuinen in Utrecht in zelfbeheer met elkaar in contact te brengen. Daarnaast is zij initiator van de Wij-kar, een buurtmobiel die op afroep gebruikt kan worden, en spreekt zij op brainstormsessies van de gemeente over subsidieregelingen. In het verleden zette zij zich in voor Stichting L'accolade. Hier zette zij zich in om gezinnen met kinderen met een beperking van een onbezorgde vakantie te laten genieten.

De heer B.J. van Oostrum (echtpaar)- Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Het echtpaar Bastiaan van Oostrum zet zich al decennialang in voor de Aloysiuskerk in het oosten van de stad Utrecht. De bijdrage van het echtpaar aan allerhande activiteiten van de parochie is van grote waarde voor het onderhouden van de gemeenschap. Zij zorgen wekelijks voor het tellen van het collectegeld en brengen dit naar de bank. Zij faciliteren de geloofsgemeenschap op het gebied van ontvangst en eten en drinken en doen dit ook als externe groepen de kerk huren. Ook verzorgden zij het vervoer van ouderen naar de dienst.

Daarnaast laten zij beiden van zich horen als cantor en als lid van verschillende koren van hun parochie. Binnen deze koren zijn ze erg actief en ze beheren de koorbibliotheek. In het verleden was de heer Van Oostrum vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting Scouting Utrecht Oost. Hij heeft bijgedragen aan vele activiteiten en (buitenlandse) kampen.

Mevrouw C.J.M. van Oostrum-Kommerkamp (echtpaar)- Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Het echtpaar Clasina van Oostrum zet zich al decennialang in voor de Aloysiuskerk in het oosten van de stad Utrecht. De bijdrage van het echtpaar aan allerhande activiteiten van de parochie is van grote waarde voor het onderhouden van de gemeenschap. Zij zorgen wekelijks voor het tellen van het collectegeld en brengen dit naar de bank. Zij faciliteren de geloofsgemeenschap op het gebied van ontvangst en eten en drinken en doen dit ook als externe groepen de kerk huren. Ook verzorgden zij het vervoer van ouderen naar de dienst. Daarnaast laten zij beiden van zich horen als cantor en als lid van verschillende koren van hun parochie. Binnen deze koren zijn ze erg actief en ze beheren de koorbibliotheek.

In het verleden was mevrouw Van Oostrum-Kommerkamp vrijwilliger bij Stichting Scouting Utrecht Oost. Zij maakte het clubgebouw schoon, fungeerde als kookstaf en was lid van het ondersteuningsteam op kampen.

Mevrouw S. Ramdien-Gangaram-Panday - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Shriwatidebi Ramdien-Gangaram Panday is sinds 1978 actief als vrijwilliger om mensen die naar Nederland kwamen op te vangen en wegwijs te maken. Bij de Shri Sanatan Dharma Utrecht verzorgde zij de lezingen, bezinnings- en tempeldiensten van deze organisatie en de muziek en zang van godsdienstige liederen. Verder hielp zij ouderen bij allerhande vragen en het tegengaan van vereenzaming. Ook kwam ze op voor alleenstaande vrouwen met kinderen.

Als medeoprichter van Stichting Jivan Jyoti zet zij zich in voor de emancipatie van vrouwen met een Hindoestaanse achtergrond. Hierbij is zij een belangrijke partner van de gemeente. Mevrouw Ramdien-Gangaram Panday is daarnaast actief vrijwilliger bij Stichting ASHA. Hier verzorgt zij de muziek en zang voor een ontmoetingsproject voor ouderen. Ook levert zij een bijdrage aan de groepsdiscussie over precaire onderwerpen binnen de Hindoestaanse gemeenschap, zoals homofilie, orgaandonatie en emancipatie.

De heer T. van Ree - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Thomas van Ree is sinds 2003 penningmeester van de Vereniging voor Middenstandshuisvesting 'Elck Wat Wils'. Deze vereniging zorgt voor de huisvesting van 90 samenlevingseenheden in het woningbestand van in totaal 90 woningen. Hij is een zeer betrokken penningmeester die waarborgt dat de vereniging toekomstbestendig is. Buiten de taken die bij het penningmeesterschap horen, besteedt hij veel tijd aan het bezichtigen van vrijkomende woningen, coördineren van groot en klein onderhoud en andere zaken die op zijn pad komen.

In het verleden was de heer Van Ree elftalleider van een voetbalteam bij Kampong. Hij zorgde voor de opstelling, spoorde andere ouders aan om te helpen bij het vervoer naar uitwedstrijden en hield in de gaten dat alle spelers het naar hun zin hadden.

De heer A.F. Sanders – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Andries Sanders is werkzaam bij de Nationale Politie, Eenheid Midden-Nederland, en was in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor een aantal grote, spraakmakende (vermissings-)zaken.
Ook droeg hij de verantwoordelijk voor grote evenementen met een hoogrisicoprofiel, zoals de viering van Koninginnedag 2012 te Veenendaal en Rhenen, de start van de Tour de France (2015) en de viering van Koningsdag 2019 in Amersfoort. Hij gaf hiermee een visitekaartje af voor de succesvolle organisatie van grote evenementen.

Daarnaast zette hij zich in voor de professionalisering van de multidisciplinaire crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Utrecht en schreef en implementeerd hij het nationale terrorismebestrijdingsplan. Volgens de commandant van Politie Midden-Nederland heeft hij met zijn onderscheidende en innovatieve aanpak bijgedragen aan het vertrouwen in de crisisaanpak van de politie. Zijn inzet voor het waarderen van burgerinitiatieven tijdens grootschalige strafrechtelijke onderzoeken en zijn inzet voor het nadrukkelijk betrekken en ondersteunen van familie en nabestaanden als er sprake is van vermissing, gijzeling, moord, zedendelict of een ander bijzonder ingrijpend persoonlijk drama is spraakmakend.

Daarnaast is hij zeer actief op vrijwillige basis. In het verleden bij de Lions Club Eemland, Stichting Protestants-Christelijk Basis Onderwijs Soest-Baarn en Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn-Soest. En tot op heden bij onder andere het Klokkenluidersgilde Utrecht, Stichting Gastheerschap & Cultuur, als mede-initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting 'Namens de familie', bij Sociëteit 'De Constructieve' te Utrecht en bij de Lions Club Utrecht Host.

De heer E.A. van der Veen - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Evert van der Veen heeft veel betekend voor de LGBTI+ community in binnen- en buitenland.
Al in zijn studietijd werd de heer Van der Veen actief in het plaatselijke COC. Vanuit zijn baan als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht was hij medeverantwoordelijk voor het opzetten van een landelijk en Europees netwerk van discriminatiemeldpunten en medeorganisator van het congres Homosexuality Beyond Disease in 1987. Dit was opgezet om homoseksualiteit te schrappen uit de lijst van ziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Vanuit zijn rol als afdelingshoofd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft hij er als mede-initiatiefnemer en lid van het regieteam mede voor gezorgd dat het landelijk netwerk en informatieplatform SENSE werd opgericht. In 2018 zette hij een project op ten behoeve van geschiedkundig onderzoek naar de LHBTI+-gemeenschap in Utrecht. Hieruit ontstond de publicatie "Roze Wolkennachten".

Daarnaast heeft heer Van der Veen verschillende succesvolle initiatieven ontplooid, zoals het Midzomergrachtfestival en de Eurogames 2005, die onder zijn voorzitterschap tot een groot succes werden. Tijdens zijn voorzitterschap van COC Midden Nederland, in de periode 2015 tot 2017, is veel voortgang geboekt met het sluiten van een regenboogakkoord door gemeenten in de regio. Ook is de heer Van der Veen lid van verschillende adviescommissies die onder andere advies uitbrengen aan de gemeente Utrecht.

Mevrouw D. Voortman-Peek - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Debbie Voortman-Peek is vanaf 1992 betrokken bij sportactiviteiten voor kinderen. Dit begon met de Kidsrun Vleuten/De Meern dat mede dankzij haar inspanningen uitgroeide tot de Lint-Wurmpie Run met ruim 1300 deelnemers. Mevrouw Voortman-Peek is de drijvende kracht achter dit evenement, waarbij ze onder andere de fondsenwerving en promotie op zich neemt en een groot team van medevrijwilligers aanstuurt. Ook is zij oprichter en coördinator van het 'Sportspektakel', in samenwerking met Sportcentrum Oudenrijn en is zij tot op heden actief bij het ‘Spetterspektakel' waarbij zwemactiviteiten worden georganiseerd voor kinderen uit de buurt in zwembad Fletiomare.

Naast deze sportieve activiteiten heeft mevrouw Voortman-Peek Kinderpersbureaus opgericht voor de ontwikkeling van burgerschap bij kinderen en in het kader van het concept de ‘Vreedzame school’. Ook ontwikkelde ze samen met Stichting Jantje Beton JongerenPersbureaus Nederland. Zij is medeoprichter van Stichting GO4Media voor participatie en empowerment van kinderen via het gebruik van media. De lesmethode en website Kids4media kwam hier uit voort. Daarnaast ontwikkelde mevrouw Voortman-Peek samen met een collega de functie verkeersleerkracht, een tot dan toe niet bestaande functie. Zij bezocht basisscholen in de regio Utrecht om verkeerslessen te geven en de leerlingen bewust te maken van het belang van verkeersveilig gedrag.

De heer P.V.A. Walenkamp - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Pim Walenkamp was een actief lid van studentenvereniging Unitas S.R. en draagt ook als oud-lid zijn steentje bij aan tal van activiteiten. Hij heeft met name veel uitgezocht over de geschiedenis van de vereniging en daarover gepubliceerd in het oud-leden magazine. Hij nam in 2015 het initiatief voor een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog onder de USR-leden. Zijn diepgravend historisch onderzoek heeft ertoe geleid dat 98 personen zijn vermeld op dit monument.

De heer Walenkamp is lange tijd actief geweest bij het CDA als fractiemedewerker, bestuurslid en voorzitter van het CDJA, onderzoeker en lid van de evaluatiecommissie en programmacommissie. Ook is hij een bekend gezicht in de wijk Overvecht. Niet alleen was hij lid van de wijkraad en voorzitter van het bewonersplatform, ook is hij verslaggever bij het lokale tv-programma Uindewijk van RTV Utrecht waar hij reportages maakt over de wijk Overvecht. Daarbij is de heer Walenkamp als bestuurslid betrokken bij Stichting Bevordering Contact Rooms-katholieken te Someren, bestuurslid van de Stichting Katholiek Nieuwsblad en vrijwilliger bij het Utrechts Archief waar hij onderzoek doet naar teksten.