Louis Engelman – Er zijn vanuit de gemeente geen verwachtingen gewekt of toezeggingen gedaan aan marktpartijen voor bouwontwikkelingen op het parkeerterrein aan het Rachmaninoffplantsoen. Dat concluderen b. en w. van Utrecht na onderzoek van het bureau KPMG.

Het vorige college had het advies- en accountantsbureau gevraagd na te gaan welke rol de gemeente heeft gespeeld bij de totstandkoming van het plan om op de parkeerplaats een 70-meter hoge flat voor 140 appartementen te realiseren.

Dit initiatief riep in juni 2021 bij omwonenden – mede na onthullingen op deze site – veel vragen op. Temeer omdat met hen tot dan toe alleen was gesproken over een definitieve inrichting van het parkeerterrein.
Het intentiedocument, waarin b. en w. toestemming gaven de bouw van een appartementencomplex ter plekke te onderzoeken, kwam voor bewoners van Welgelegen daarom als een complete verrassing.

Bovendien bleek uit onderzoek van nieuws030.nl dat de parkeerplaats waarop de flat zou moeten staan al in oktober 2018 door de gemeente aan projectontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv, onderdeel van Egeria Real Estate Development, voor 311.000 euro was verkocht. En dat deze firma het gebiedje een dag later voor 1.28 miljoen euro doorschoof naar investeerder Bouwinvest. Deze laatste onderneming is eigenaar van het door Egeria tot appartementen omgebouwde voormalige gemeentekantoor aan het Rachmaninoffplantsoen.

Beide bedrijven gaven als verklaring voor de plotselinge prijsverhoging dat deze verband hield met een achtergehouden betaling bij de verkoop van het ontwikkelde kantoorgebouw. Dit om er zeker van te zijn dat de parkeerplaatsen uiteindelijk naar Bouwinvest zouden gaan.
Ook de vorige wethouders Verschuure (D66) en Diepeveen (GL) schreven de raad dat er geen ‘verdachte transactie’ had plaats gevonden en dat de gemeente bij de verkoop niet te weinig geld had ontvangen. Zij hielden vol dat er tussen de grondtransactie en het plan om er een appartementenflat te bouwen geen enkel verband zou zijn.
Wel koos Diepeveen ervoor om tijdens de gesprekken met buurtbewoners niet over het plan te praten hoewel hij hiervan al in 2019 op de hoogte was gesteld. Vóór die tijd was er, verklaarden de wethouders stellig, niet met de gemeente over gepraat.

Uit een WOO-verzoek van deze site bleek dat echter onjuist te zijn. Er dook een mail op waarin was te lezen dat toenmalig wethouder Paulus Jansen (SP) al in 2017 met de projectontwikkelaar over ‘een tweede fase’ van de planontwikkeling in het Rachmaninoffplantsoen had gesproken. En dat met hem was afgesproken nieuwbouw op het parkeerterrein te gaan realiseren. Jansen ontkende desgevraagd dergelijke toezeggingen te hebben gedaan.

Het KPMG-rapport neemt die ontkenning over en vult daarbij aan dat ook op ambtelijk niveau op de mail was gereageerd met de mededeling dat zij dit ‘anders hadden onthouden’. Beide mails werden door de wethouders in hun beantwoording op vragen van raadsleden over het hoofd gezien. Zij lieten de raad later weten dit te betreuren. In vervolg daarop gaven zij KPMG de opdracht precies uit te zoeken wat er was gebeurd.
Het onderzoeksbureau komt nu tot de conclusie dat het concept-memo in de mails niet bewust bij de raad werd weggehouden.

Op 3 november zal het rapport van het onderzoeksbureau in de raadscommissie ROGV worden besproken. Daarna wil het college bezien of het plan van Egeria voor de appartementenflat verder mag worden onderzocht. Ook zal het overleg met het Belangenoverleg Buurt Welgelegen worden hervat.