Door Vincent Oldenborg -  Deze week presenteerde Jos Stelling, Utrechts bekendste filmmaker en eigenaar van het Springhaver filmtheater en het Louis Hartlooper complex, samen met Suzan te Brake, directeur van het Utrechts Monumentenfonds (UMF), het voornemen om te onderzoeken of het haalbaar is om in het rijksmonumentale complex tussen de Slachtstraat en het Hoogt een nieuw filmtheater te vestigen onder de naam “filmtheater Slachtstraat”. 

De presentatie vond plaats in het voormailge cafe van 't Hoogt dat ook in de toekomst weer een horecafunctie moet krijgen. De dichter Ingmar Heytze die, volgens eigen zeggen, vroeger veel vertoefde in het cafe, verrichtte de start van het project door op de gevel aan de Slachtstraat een grote poster van het filmhuis te onthullen.

Ingmar Heytze en het koord. Foto: Ton van den Berg

De panden rond het Hoogt kwamen vrij nadat filmhuis ‘t Hoogt, vooruitlopend op de realisatie van de beoogde Bieb++ aan het Smakkelaarsveld, de huurovereenkomst met het UMF opzegde en een jaar geleden vertrok.

Aanvankelijk was het de bedoeling van het UMF om in het meest monumentale deel van het complex een aantal appartementen te realiseren en het deel aan de Slachtstraat te verkopen. 

Moeizame onderhandelingen met de gemeente over de wijziging van de erfpachtvoorwaarden bij een verandering van de bestemming naar wonen, leidden het UMF naar het zoeken van mogelijkheden binnen de bestaande bestemming.   

De komende maanden moet blijken of er een haalbare businesscase mogelijk is binnen de bestaande culturele bestemming waarin een filmtheater met 3 zalen en een kleine foyer en een uitbreiding van de museumwinkel Betje Boerhave tot een museum voor het Kruideniersbedrijf in ieder geval tot de beoogde onderdelen behoren. Maar er worden nog meer partijen gezocht die mogelijk geïnteresseerd zijn. 

Er zullen ingrijpende bouwkundige maatregelen nodig zijn om het complex aan haar beoogde functies aan te passen, waaronder het toegankelijk maken voor mensen met een fysieke beperking.

In het Filmhuis Slachtstraat zullen net als in Springhaver en het Louis Hartlooper Complex naast het vertonen van films, diverse culturele activiteiten zoals festivals, lezingen, cursussen en schoolvoorstellingen gerealiseerd worden.

De samenwerking tussen UMF en Stelling is volgens beiden vooral gebaseerd op beider liefde voor de stad en de cultuur.

Stelling zag een eerdere poging om in samenwerking met de Stichting ‘t Hoogt een vergelijkbare ontwikkeling in de monumentale City-bioscoop aan de Voorstraat te realiseren, tot zijn spijt mislukken.  

Met Filmhuis Slachtstraat is er een nieuwe mogelijkheid om Utrechts monumentale- en culturele erfgoed te behouden en tegelijkertijd het netwerk van intieme filmhuizen uit te breiden naar het hart van de binnenstad. 

Heytze, Ter Brake en Stelling. Foto: Ton van den Berg

Voor het personeel is er al filmtheaterkleding. Foto: Ton van den Berg