Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling. Onder bovenstaande noemer organiseerde een zevental culturele instellingen, die door het advies van de Utrechtse Adviescommissie Cultuur buiten de financiële boot dreigen te vallen, vorige week een bijeenkomst in TivoliVredenburg. 

Verslag door Vincent Oldenborg

De organisatie had er voor gekozen om de sprekers nu eens niet uit de eigen culturele sector te rekruteren, maar vooral andere belanghebbenden in de stad aan het woord te laten. 

Ron Stoop (Economic Board Utrecht), Joyce Verdijk (Bijenkorf), Albert Arp (Jaarbeurs) en Leo Hollman (Karel V) benadrukten, naast een een reclamepraatje voor hun eigen toko, vooral het economisch belang van een bloeiende culturele sector. De aantrekkelijkheid van Utrecht als vestigingsplaats voor bedrijven en als toeristische bestemming wordt mede bepaald door het culturele klimaat. Op het terrein van samenwerking tussen culturele ondernemers, makers en instellingen, en de commerciële sector valt er volgens de sprekers nog een wereld te winnen en ook de vindbaarheid van het al het moois dat Utrecht te bieden heeft, kan aanmerkelijk beter. 

Karel Millenaar (FourceLabs) en Jasper Willemse (Triomf) boden de diensten aan van hun organisaties (respectievelijk de gaming expertise en festivalorganisatie) om te helpen bij het leggen van verbindingen en het versterken van de samenwerking die ook volgens hen beter kan.

Karel Millenaar (FourceLabs). Foto: Ton van den Berg 

Babah Tarawally (schrijver) en Marjolijn Titshof (Prof. Kohnstammschool) gingen ieder op hun eigen wijze in op de belangrijke rol die de Utrechtse culturele sector zou kunnen en moeten spelen bij de opname van nieuwe Nederlanders en bij de ontwikkeling van de jeugd in een samenleving die zo divers is samengesteld als de onze.

Uit de bijdrage van Philomeen Lelieveldt (Universiteit Utrecht) bleek dat die het met die Culturele Metropool waar het de muziek betreft wel goed lijkt te zitten. Uit een onderzoek dat zij samen met studenten heeft uitgevoerd, blijkt dat Utrecht zich mag verheugen in zo’n 6000 concerten per jaar die het hele muzikale spectrum omvatten en waarvan ongeveer drie kwart zich afspeelt buiten de gevestigde podia.

Philomeen Lelieveldt (Universiteit Utrecht). Foto: Ton van den Berg

Cultuurwethouder Kees Diepeveen was natuurlijk niet met een zak extra geld naar de bijeenkomst gekomen. Wel maakte hij een aantal prikkelende opmerkingen. 

Zijn stelling dat je in Utrecht voor internationalisering niet ver weg hoeft maar gewoon in onze stad de straat op moet gaan, zal voor menigeen een geheel nieuwe gedachte zijn. 

Ook hij benadrukte het belang van de culturele sector in de toekomstige vormgeving van de Utrechtse diverse samenleving. 

Kees Diepeveen (GroenLinks). Foto: Ton van den Berg

De wethouder kondigde aan dat het college een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wil laten uitvoeren teneinde een beter inzicht te krijgen in alle aspecten die een rol spelen bij de gewenste/benodigde financiering van de culturele sector. 

Zo’n MKBA die onder andere ook vaak wordt toegepast bij de besluitvorming over grote infrastructurele projecten kan mogelijk een antwoord geven op de vraag wat een voor de groeiende stad Utrecht een passend cultuurbudget zou zijn op weg naar die Culturele Metropool.

Uit de filmpjes van Joram Letwory, waarin “gewone” Utrechters aan het woord kwamen, en die als intermezzo tussen de sprekers werden getoond, bleek in ieder geval dat veel Utrechters genieten van het Utrechtse culturele klimaat op die enkeling na die er geen stuiver voor over had.

Al met al leverde de avond voldoende stof voor de discussie die de komende maanden zal plaatsvinden in de Utrechtse gemeenteraad voordat in november bij de begrotingsbehandeling spijkers met koppen moeten worden geslagen.

Meer informatie over de avond via:https://www.facebook.com/UtrechtCultureleMetropool