Door Jim Terlingen - De bekende Utrechtse advocaat Bernard Tomlow (72) is afgelopen vrijdag door het Hof van Discipline voor een half jaar geschorst. In november 2019 gebeurde dit al door de Raad van Discipline, maar daartegen ging Tomlow in beroep. De straf is nu onherroepelijk. Hij gaat over enkele weken in.

Tomlow heeft volgens het hof niet integer gehandeld in een faillisssementszaak. Hij was aangeklaagd door de deken van de Orde van Advocaten, de beroepsorganisatie van de advocatuur. Wat de straf extra bijzonder maakt, is dat Tomlow tot 2019 tuchtrechter was bij de Raad van Discipline (in Arnhem-Leeuwarden).  

De uitspraak van het Hof staat hier online. De eerdere uitspraak van de Raad staat hier.

Drie fragmenten uit de uitspraak van het Hof (Tomlow is de 'verweerder'):

"Het hof is van oordeel dat een schorsing in de uitoefening in de praktijk voor de duur van 26 weken een passende maatregel is. Verweerder heeft in strijd gehandeld met de Wwft, Vafi en gedragsregels. Daarbij heeft verweerder de kernwaarden onafhankelijkheid en (financiële) integriteit structureel en bij diverse handelingen met voeten getreden."

(…)

"Verder heeft verweerder klakkeloos op instructie van de cliënt werkzaamheden gedeclareerd bij een voor verweerder relatief onbekende derde, zonder dat hij zich verdiept heeft in de grondslag daarvoor noch acht heeft geslagen op alarmerende omstandigheden in dit verband. Verweerder was op dit moment tuchtrechter en van hem mocht dan ook een scherp oog voor de kernwaarden van de advocatuur worden verwacht. Daarbij rekent het hof verweerder zeer aan dat hij gedurende meer dan vijf jaar zo heeft gehandeld."

(…)

"Het hof komt tot de slotsom dat verweerder gedurende de onderhavige periode dat hij zijn cliënt bijstond (van 2012 tot 2018) onvoldoende oog heeft gehad voor de bijzondere positie die hij als advocaat in de rechtsbedeling vervult en de zware verantwoordelijkheid een goede rechtsbedeling te bevorderen. Niet alleen in het belang van zijn cliënt, maar juist ook in het openbaar belang.

De schending van de belangrijke kernwaarden (financiële) integriteit en onafhankelijkheid schaden het vertrouwen van de samenleving in de advocatuur in hoge mate. Gezien het samenstel van de handelingen die tot deze schending heeft geleid, is het vertrouwen in de advocatuur door verweerder onherstelbaar geschaad."

Bernard Tomlow geeft tegenover De Nuk aan nu helemaal uit de advocatuur te stappen. Hij wil als jurist verder gaan. In een video-interview met diezelfde Utrechtse site, opgenomen op 19 augustus, zegt hij formeel al uit zijn kantoor Tomlow Advocaten te zijn gestapt. Het is de vraag of de naam van het kantoor zal blijven bestaan als Tomlow inderdaad advocaat-af is. Ook is niet helder of Tomlow boekbaar blijft bij Artiest.nu.

Zaken
In het roemruchte arbeidsverleden van Tomlow zijn er veel zaken geweest rondom krakers, waarbij hij beide kanten heeft vertegenwoordigd, en er was natuurlijk het kort geding Amelisweerd in 1982 (hier in zijn eigen woorden). Verder diende Tomlow in 2003 een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen toenmalig NOS-hoofdredacteur Laroes. De klacht werd ongegrond verklaard.

In 2017 trad Tomlow op als advocaat van de ex-vriend van Patricia Paay in de zogenaamde 'plassekszaak'. Hij trad de laatste jaren in verschillende rechtszaken op als advocaat namens Rachel Hazes. Ook vele Utrechters wisten hem te vinden, waaronder Henk Westbroek - naar eigen zeggen drie keer - en de huidige hoofdredacteur van De Nuk, Michael Kroonbergs, in zijn conflict met Duic.

Bekijk verder hier een selectie van uitspraken in Tomlows zaken.

Moszkowicz
Het Hof van Discipline is ook het orgaan dat in 2013 Bram Moszkowicz schrapte van het tableau als advocaat en die in maart 2020 oordeelde dat Moszkowicz niet mag terugkeren in zijn functie.