Woensdag 17 mei overleed oud-burgemeester Annie Brouwer op 70-jarige leeftijd. Ze was al langere tijd ziek, maar wie haar sprak kreeg te horen dat het goed met haar ging, want ze wilde positief in het leven staan. Brouwer was burgemeester van Utrecht van 1999 tot en met 2007.

Door Vincent Oldenborg - Enige herinneringen bij het overlijden van oud-burgemeester Annie Brouwer

“Waarom doen jullie altijd zo negatief over Utrecht, we leven in een prachtige stad, wees daar toch eens trots op”. Oud-burgemeester Annie Brouwer was trots op haar stad en haar burgers en ze werd niet moe om dat haar gemeenteraad en de rest van Utrecht met enige regelmaat aan het verstand te brengen.

Bij haar aantreden in 1999 als eerste burger van Utrecht was de stadspolitiek in rep en roer.

Leefbaar Utrecht was een jaar eerder met donderend geweld het stadhuis binnengetrokken, er stonden op korte termijn opnieuw verkiezingen voor de deur ten gevolge van de annexatie van Vleuten-De Meern. De gemeentelijke organisaties stonden voor de uitdaging om die samenvoeging zo goed mogelijk te laten verlopen. Bovendien was ze de eerste PvdA-burgemeester in een stad die al jaren door opeenvolgende VVD'ers geleid was. Een verandering waar niet iedereen bij stond te juichen.

Ze kwam bepaald niet in een gespreid bedje.

Na de verkiezingen in november 2000 werd ze voorzitter van een raad en een brede coalitie waarin Leefbaar Utrecht de boventoon voerde.

Dat betekende onder andere dat ze medebestuurders kreeg die weinig politiek-bestuurlijke ervaring hadden. Als een ware burgermoeder nam ze de wat minder ervaren collegeleden onder haar vleugels en wijdde ze in, in het vak. Want het was haar college en daar stond ze pal voor.

Als er spanningen ontstonden in de coalitie dan werd je “gesommeerd” om naar haar woning in de Brigittenstraat te komen. Daar, aan die enorme houten keukentafel, onder het genot van vele potten koffie, moest het probleem onder haar bezielende leiding uitgepraat worden, want je kwam de deur niet uit voor het probleem opgelost was. Dat lukt haar elke keer weer, want dat “haar” college uiteen zou spatten, was voor haar onbestaanbaar.

Annie Brouwer was een vrouw met een groot hart voor haar burgers. Ze wist vooral ook in moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld tijdens de rellen in Ondiep, naar aanleiding van het overlijden van een buurtbewoner door een politiekogel, door haar open, onbevangen maar ook resoluut optreden heel veel bewoners aan zich te binden.

Ook bij het verbeteren van de positie van de Utrechtse verslaafden en daklozen speelde ze een cruciale rol. In de aanpak ter vermindering van de drugsoverlast enerzijds en het zoeken naar een menswaardig bestaan voor de mensen aan de onderkant van de samenleving anderzijds, bekleedde zij, als voorzitter van de lokale driehoek gemeente-justitie-politie, een centrale positie die ze met verve benutte.  

Ik heb menigmaal in een debat de degens met haar gekruist, maar ik zal me haar bovenal blijven herinneren als een gedreven en zeer betrokken burgemeester, die steeds probeerde de menselijke maat in het oog te houden en tegelijkertijd nooit moe werd om de promotie van die prachtige, bruisende stad Utrecht te bevorderen, zowel in de stad als ver daarbuiten.

Voor dat alles mogen we haar heel erg dankbaar zijn.

Vincent Oldenborg

Oud-fractievoorzitter Leefbaar Utrecht

Annie Brouwer tijdens de presentatie van het boek over oud-voetballer Tonny van der Linden (2e van links). Foto: Ton van den Berg

Annie Brouwer met Claudia de Breij tijdens een afscheid van de burgemeester in december 2007. Foto: Ton van den Berg

Tijdens het jaarlijkse bezoek van de Utrechtse carnavalclubs aan het stadhuis loop Annie Brouwer in 2007 in de polonaise mee. Foto: Ton van den Berg

Annie Brouwer met haar opvolger Aleid Wolfsen. Foto: Ton van den Berg

Tijdens een persconferentie inzake de schietpartij in het Ondiep in 2007. Foto: Ton van den Berg

Annie Brouwer met medewerkers van kabinetszaken van de gemeente Utrecht. Foto: Ton van den Berg