Wim Oostveen, projectontwikkelaar en oprichter van de lokale partij Stadsbelang is zondag overleden. Vorig jaar werd kanker bij hem geconstateerd.

Oostveen vroeg voor zijn overlijden of Nieuws030 een afscheidsbrief van hem wilde publiceren. Die brief staat hieronder.

Beste Utrechters,

Wat er komt weet ik niet, maar de stad Utrecht en haar inwoners ga ik missen. Dat doet me op dit moment veel pijn, afscheid te moeten nemen van hetgeen waarvan ik houd: van mijn familie, goede vrienden en van de stad waar ik ben geboren en ga sterven.

Utrecht heeft mij veel gegeven. Het bood mij de kans om van een jochie uit een groot gezin dat opgroeide in Lombok, een bedrijf op te bouwen dat mij en mijn kinderen een toekomst kon geven.

Utrecht heb ik door en door leren kennen. In bijna iedere straat ken ik wel iemand, soms oppervlakkig of soms heel goed. Velen heb ik leren kennen door mijn werk in de verhuursector van woningen en later doordat ik lid was van de gemeenteraad en daar zitting in had tussen 2014 en 2016 voor de partij Stadsbelang Utrecht. Die partij heb ik mede opgericht omdat ik een bijdrage wil leveren aan een goed stadsbestuur. Stadsbelang Utrecht staat voor het opkomen van de belangen van de Utrechtse burgers, maar ook voor het zuinig met gemeenschapsgeld omgaan. Het zijn waarden waar de partij voor blijft staan, ook zonder mij.

In de gemeenteraad voelde ik mij thuis. Het was voor mij de plek waar ik me kon inzetten voor de Utrechters die van hun stad houden. De zetel was me echter niet gegund. U als kiezer vond van wel, maar anderen hebben hun best gedaan mij van die plek af te krijgen. Uiteindelijk ben ik zelf opgestapt omdat anders burgemeester Van Zanen gedwongen ging worden mij te schorsen. Dat wilde ik voorkomen. 

De reden voor het opstappen was dat vooral VVD en D66 mij beschuldigden van 'onvervalste belangenverstrengeling'. Onzin, want ik zat niet in de raad om mijn zakken te vullen of aan vriendjespolitiek te doen. Integendeel, ik zat daar om dat soort zaken te bestrijden. Al meer dan tien jaar voordat ik in de raad kwam, had ik een zakelijke deal gesloten met de gemeente. Geheel volgens de regels, heb ik mijn grond verkocht  aan de gemeente om bouwrijp te laten maken. Eenmaal bouwrijp mocht ik de grond terugkopen.  

Het heeft allemaal veel langer geduurd dan verwacht. Op het moment dat ik in de raad zat, kwam mijn grond vrij om terug te kopen. Toen werd het vervelend, want als raadslid mag je, volgens mij geheel terecht, geen zaken doen met de gemeente. De VVD-wethouder maakte bekend dat ik wel zaken doe en dus 'in overtreding' ben. Ik mocht mijn eigen grond niet terug kopen. Ik heb hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeenteraad, middels verschillende brieven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een klacht over belangenverstrengeling, terwijl het om mijn eigen grond ging.

Zoals dat gaat in de politiek kwam er een commissie aan te pas om een oordeel te vellen en die concludeerde dat een raadslid niet als privépersoon of als ondernemer brieven mag sturen aan de gemeenteraad. Als er iets is moet een raadslid naar een geschillencommissie stappen. Over belangenverstrengeling werd niets gezegd, want die was er ook niet.

Omdat ik de grond graag wilde terug kopen ben ik uit de raad gestapt, ondanks het feit dat het om zaken ging die al tien jaar geleden waren afgesproken. Ondertussen was er al wel kwaad gesproken. Ik was gevlucht en had zelfs volgens sommigen fraude gepleegd. De media en sociale media hadden hun oordeel al klaar.

Gelukkig is dit achter de rug. Einde van deze maand komt er een uitspraak van de Hoge Raad, waarin ik gelijk ga krijgen. Voor mij helaas te laat, maar voor u het bewijs dat ik toch gelijk had.

Er zijn nieuwe verkiezingen en u kunt uw stem weer uitbrengen. Ik sta wel op de lijst van Stadsbelang Utrecht maar doe niet echt mee. Mijn toekomst ligt vast, ik moet u gaan verlaten. Een kwaadaardige ziekte heeft alles van me weggenomen en stelt me niet in staat door te gaan. Ik neem daarom afscheid van u en wens u en allen die van Utrecht houden een goed leven en veel voorspoed. Als laatste wil ik, als democraat, u vragen om te gaan stemmen op de 21e, op welke partij laat ik aan u over.

Met vriendelijke groet, 

Wim Oostveen

(7 maart 2018)

Wim Oostveen tijdens een interview. Foto: Ton van den Berg