De rubriek Welvaart Utrecht over de opkomst van de stad in de afgelopen vijftig jaar, iedere maandag, woensdag en vrijdag in Nieuws030. Vandaag deel 41.

Louis Engelman - De inrichting van het nieuwe Jaarbeursterrein, de oplevering van het vernieuwde Westplein en de ontwikkeling van de Van Sijpesteijnkade zullen tot zeker 2035 in beslag nemen. Aan het Beurskwartier kan pas echt worden begonnen als de Jaarbeurs in 2019 zijn grond aan de gemeente heeft overgedragen. Uitgangspunt is om het geheel ‘duurzaam’ te bouwen. Langzaam verkeer krijgt de voorkeur.

Op het Westplein wordt al dit jaar begonnen. Daar zijn twee nieuwe woonblokken ingetekend tegenover de recent opgeleverde appartementen van Los Angeles en de moskee. De bestaande bebouwing aan de Lange Hagelstraat zal in beginsel worden gerenoveerd. Tenzij sommige woningen te slecht zijn om te handhaven. Tegen de Leidsche Rijn aan wordt een parkje gecreëerd.

Deze waterweg zal moeten worden verbreed om een doorgaande verbinding te creëren tussen de Catharijnesingel en het gebied van De Munt. Er overheen zullen nieuwe bruggen worden gebouwd die hoog genoeg zijn voor de recreatievaart. De kosten daarvan worden op 75 miljoen euro geraamd.

De verkeersweg over het Westplein – dat straks Lombokplein gaat heten -  zal bovengronds blijven, maar minder auto’s gaan verwerken dan voorheen. In het structuurplan probeert men de toestroom van auto’s te verminderen, van 23.000 naar 15.000 per dag.

De route, die al jaar en dag een grote barrière vormt tussen de omliggende wijken en het stadscentrum, krijgt dan de vorm van een stadsboulevard of stadsweg. Aanvankelijk waren er ideeën om het plein te onder-tunnelen en er bovenop een groene parkachtige aansluiting met Lombok en Nieuw-Engeland te creëren. Maar dat bleek een dure oplossing.

Vooralsnog zal de Vleutenseweg niet worden losgekoppeld van het Westplein. Daarop was ook gestudeerd om het aantal autobewegingen nog verder te verminderen. Maar dat bleek niet wenselijk. Wel blijft het de vraag of alle maatregelen het gevoel van de barrière zullen wegnemen. Dat zal sterk van de inrichting van het nieuwe plein afhangen. Hoe voetgangers- en fietsvriendelijk zal de nieuwe situatie worden?

AD/UN columnist Wouter de Heus suggereerde eerder al eens schertsend er een ouderwetse slagboom te installeren. ‘Mede gezien de uitkomst van de klimaattop in Parijs is het geen hogere wiskunde om in te zien dat enorme investeringen voor het faciliteren van grote autostromen tot het verleden behoren’, schreef hij. Daarom wijst hij een tunnel af. Wat dan wel? Wouter: ‘De toekomst ligt meer in de aloude slagboom. Te veel verkeer? Dan gaat-ie naar beneden.’

Volgende deel: Over Vredenburg wordt nog gesteggeld

rondvaartboten richting De Munt. Foto: Nieuws030