De rubriek Welvaart Utrecht over de opkomst van de stad in de afgelopen vijftig jaar, iedere maandag, woensdag en vrijdag in Nieuws030. Vandaag deel 39.

Louis Engelman - Zoals ik eerder al opmerkte is het zelfs op de grote maquette van het Stationsgebied in de hal van het Stadskantoor niet gemakkelijk precies te onderscheiden waar wat gaat komen. Laat ik daarom proberen een soort virtuele stadswandeling te maken om duidelijkheid te scheppen. Te beginnen bij de westkant van het station, tussen spoor en Croeselaan.

Ik beweeg me dan vanaf het Westplein richting het NH Hotel (voorheen Holiday Inn). Eerst is er zicht op de Van Sijpesteijnkade. Hiervan blijft alleen het rijksmonument op nummer 25 gehandhaafd. Dit pand wordt onderdeel van een torenhoog (circa 90 meter) (huur)appartementencomplex dat pal naast het spoor is geprojecteerd. Op de begane grond is horeca ingepland. De bouw moet eind 2018 klaar zijn. Ernaast komen langs het water nog twee lagere gebouwen te staan.

De route van Forum is op deze maquette zichtbaar als een witte lijn vanaf het Stadskantoor naar de Moreelsebrug over de sporen.

Als ik over een nieuw aan te leggen brug over de Leidsche Rijn wandel begint tussen deze gebouwen en het pand waarin voorheen de Algemene Onderwijs Bond (AOB) zat het Forum. Deze looproute vormt de verbinding tussen de gehele westkant van het spoor vanaf de Van Sijpesteijnkade tot aan de Moreelsebrug. Het is in feite een langgerekt plein op 7,5 meter hoogte waaronder ruimte vrij blijft voor bus- en trambanen en voor de bevoorrading van de nieuwe kantoren.

Overigens is het nog onduidelijk wat er zal gebeuren met het gebouw waarin de Onderwijsbond (AOB) heeft gezeten. De bond is verhuisd naar de St. Jacobsstraat en ook Pro Rail gaat uit het pand verdwijnen. Wat de plannen van de eigenaar zijn is nog niet bekend. Misschien sloop en nieuwbouw, misschien een opknapbeurt voor nieuwe huurders.

Ik wandel verder het Forum op. Aan mijn linker hand ga ik straks de ‘Hoge Dame’ zien. Althans zo heette het kantoorgebouw eerder. Nu schijnt het de naam ‘Central Park’ te hebben gekregen. Waarom veranderen die namen toch steeds? En waarom moeten ze Engelstalig worden? Is dat interessanter?
Hoe dan ook. Qua architectuur wordt het een opmerkelijk gebouw – ook 90 meter hoog. Halverwege wordt het visueel in tweeën gedeeld. Het pand staat eveneens op grondgebied van de NS en krijgt een bruto vloeroppervlak van 30.000 vierkante meter.

Aan mijn rechterhand ligt nu nog de eindhalte van de sneltram uit Nieuwegein/IJsselstein. Maar als de doortrekking naar de andere kant van het station een feit is, worden er ook op deze plek kantoren gebouwd.

Ik vervolg de Forumroute en loop tussen het spierwitte Stadskantoor en het nieuwe 70 meter hoge World Trade Center door. In dit WTC, een bedrijfsverzamelgebouw van 32.000 vierkante meter, komen in 2018 naar schatting 2000 mensen te werken. De eerste vier verdiepingen zullen voor iedereen toegankelijk zijn. Daarin komen een café, een restaurant, werkplekken en vergaderruimten.

Ik houd even stil bij de ingang van het nieuwe station. Onder mij bevindt zich de stalling voor 4000 fietsen. Rechts van me lopen brede trappen naar beneden. Zij monden uit op het nieuwe Jaarbeursplein dat ligt ingeklemd tussen de geplande nieuwe kantoren en het Beatrixgebouw. Straks met een grote vijver. Het is de bedoeling dat het plein over de versmalde Croeselaan doorloopt naar de beursomgeving. Onder het plein komt een parkeergarage voor circa 800 auto’s.

Mijn wandeling gaat achter het Beatrixgebouw verder met aan mijn linkerhand de nieuwe treinperrons en het nieuwe grote busstation. Rechts van me zijn een paar nieuwe kantoorgebouwen geprojecteerd. Zij staan rondom het recentelijk gerenoveerde pand van de voormalige Knoopkazerne langs de Croeselaan. Ook in deze hoek wordt een fietsenstalling gebouwd met 3200 plekken. Deze zogenoemde ‘Knoopstalling’ krijgt drie verdiepingen.

De vernieuwde Knoopkazerne wordt een kantoorgebouw.

De route van het Forum stopt bij het terrein van de Rabobank waar ik linksaf kan slaan om via de nieuwe Moreelsebrug over de sporen heen richting Catharijnesingel te lopen. Daar vind ik dan de aansluiting naar de Mariaplaats.

Overigens is het de bedoeling dat het water in 2020 helemaal terug is in de Catharijnesingel. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Er wordt naar gestreefd om nog dit jaar een aannemer aan te wijzen. Die zal het plan uitvoeren dat door een ontwerpbureau is opgesteld in samenspraak met geïnteresseerde stadsbewoners. 

Volgende deel: Compacte bebouwing in Beurskwartier

Het zogeheten 'Central Park'.