Het voormalige Werkspoorterrein in Zuilen heeft weer een schoorsteen. In de hoogtijdagen van de fabriek, die onder meer treinen en bruggen bouwde, stonden er diverse schoorstenen. Tot voor een paar jaar geleden was de laatste die stond op het Ontspanningsgebouw vlak naast de spoorbaan. Toen daar een paar stenen van los raakten en de schoorsteen een gevaar voor de omgeving werd, sloopten enkele gemeentemedewerkers het gevaarte. Dat was echter niet de bedoeling. 

Gelukkig is de schoorsteen herbouwd, door het daarin gespecialiseerde bedrijf Harm Meijer BV uit Ten Boer, en werd woensdag officieel opgeleverd in aanwezigheid van wethouder mw. A. Klein. 

Het Ontspanningsgebouw is in 2013 op de lijst gemeentelijke monumenten geplaatst, helaas toen nog zonder haar schoorsteen. In 2015 heeft USINE (Utrechtse Stichting voor het industrieel erfgoed) het initiatief genomen tot herstel van de schoorsteen. Met bijdragen van 50 sponsors is dat in 2018 gelukt. Na een eerste steenlegging op 30 mei 2018, is het hoogste punt van de schoorsteen bereikt in februari 2019.

Geschiedenis Werkspoor

Werkspoor behoorde tot in de jaren 1960 tot de grootse werkgevers van Utrecht. Op een groot terrein werden bruggen, treinen, bussen en industriële installaties gefabriceerd. Verschillende gebouwen op de Tractieweg, Gietijzerstraat of Vlampijpstraat herinneren aan die tijd. Maar slechts het Ontspanningsgebouw voor het personeel behield tot 2011 haar schoorsteen.

Het ontspanningsgebouw is door architect M.F. Duintjer ontworpen en in 1939 officieel geopend. Diverse bedrijfsverenigingen waren er actief van muziekbeoefening tot toneelspel en kaartavonden. Bij de entree van het Werkspoorterrein was het nieuwe gebouw goed toegankelijk in de avonduren en het weekend. Ook de recepties en feesten hadden er een eigen plek. In het gebouw was overigens ook ruimte voor de eigen bedrijfsgeneeskundige dienst.

Nadat Werkspoor stopte raakte ook het pand zijn functie kwijt en kwam in de jaren '70 en daarna in particuliere handen en is het vooral gebruikt als feestaccommodatie. Ook nu nog is het een locatie voor feesten en partijen.

Overigens was de schoorsteen van het Ontspanningsgebouw nooit een echte fabrieksschoorsteen en werd alleen gebruikt voor de verwarming van het pand.

Het voormalige Onstpanningsgebouw van Werkspoor is nu een feestlocatie. Foto: Ton van den Berg