Kees van Oosten - "We hoeven het er niet over te hebben dat er sprake is van een probleem", aldus burgemeester Dijksma over de horeca-overlast op de Nobelstraat (NUK, 20 juli 2022). Een half jaar later laat Dijksma weten dat er op korte termijn weinig aan de geluidsoverlast te doen is (RTV Utrecht, 26 januari 2023).

Op 24 juni 2022 weigert Dijksma handhavend op te treden. Utrecht is een echte studentenstad en "enige mate van overlast" horen daarbij, aldus Dijksma. Bovendien zou de overlast van bezoekers niet aan de horecabedrijven toe te rekenen zijn. Dat is pure onzin, want wat er op de stoep gebeurt voor de deur van een horecabedrijf is wel degelijk toe te rekenen aan het horecabedrijf.

Tegen de weigering om te handhaven wordt op 28 juli 2022 bezwaar gemaakt. Op 31 oktober 2022 wordt een in gebreke stelling gestuurd omdat het bezwaar nog niet was behandeld en de behandeltermijn verstreken. Dat bezwaar moet nog steeds behandeld worden. Op 1 mei 2023 beroep ingesteld bij de rechtbank wegens niet tijdig nemen van het besluit op bezwaar. Meestal komt Juridische Zaken na zo'n beroep meteen in actie, maar nu niet. 

Op 24 februari 2022 stuurde Toezicht en Handhaving een brief aan café Otje waarin stond: "Er is geconstateerd dat door het op de muren bonken door bezoekers (in de toiletruimte) zorgt voor een overschrijding van de geluidsnormen". Geluidmetingsbedrijf LPB constateerde op 8 juni 2022 dat het gewenste dancemuziekgeluidniveau 85 dB(A) in de nachtperiode voor een overschrijding van de normen leidde van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dat werd door LPB, nadat maatregelen zouden zijn genomen, opnieuw geconcludeerd op 26 januari 2023. Maar er werd niet gehandhaafd.

In het "Rapport geluid Nobelstraat" van de gemeente staat dat er een sprake is van een forse toename van het aantal overlastmeldingen als gevolg van het uitgaan: 7 meldingen in 2018 en 57 meldingen in 2022, voornamelijk mbt overlast van horeca, terrassen en jongerenoverlast. Tussen 12 augustus en 26 augustus 2022 zouden door de gemeente geluidmetingen zijn gedaan in de Nobelstraat waarbij in de nachtelijke uren door fluitgeluiden, schreeuwen en roepen van bezoekers  waarbij maximale geluidsniveaus gemeten werden van 85 - 100 d(B)A met gemiddelden van boven de 70 d(B)A.

"Zowel de gemeten maximale niveau's (...) als gemiddelde geluidsniveaus over bepaalde perioden worden daarom bestempelt als fors waarbij kan van slaapverstoring zeker kan optreden".

Dijksma weet (of behoort te weten) dat uit metingen van de gemeente zelf is gebleken dat er sprake is van overschrijding van de geluidsnormen door de horecabedrijven langs de Nobelstraat. Ze weigert echter te handhaven en weigert tot op heden om het bezwaar daartegen ook maar in behandeling te nemen. Dijksma is burgemeester met 'handhaving' in haar portefeuille. 

Nee, ging het maar om de horeca aan de Amsterdamsestraatweg. Dan was er allang een vervroegd sluitingsuur ingevoerd. Maar ja, op de Nobelstraat gaat het om witte horeca met studenten als bezoekers. En Dijksma is vroeger ook student geweest.