Jim Terlingen - Vanaf donderdag is bij het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat de tentoonstelling 'Heel Utrecht loopt uit' te zien. De expositie gaat over de lustrumfeesten ter ere van de verjaardag van onze universiteit, die al sinds de oprichting in 1636 worden gehouden. Lange tijd waren deze feesten hét hoogtepunt in het studentenleven.

Toen ik de aankondiging van de tentoonstelling zag, moest ik denken aan fotomateriaal dat me vorig jaar geschonken is, maar waar ik nog in detail in moest duiken. "Daar zat toch een studentenoptocht bij?" Ik ben meteen gaan kijken. Het blijkt niet te gaan om een van de lustrumfeesten, maar het is toch bijzonder hoor. 

Foto's
Het is zaterdag 19 februari 1938. De Utrechtse gymnastiek- en schermvereniging Isthmia bestaat 60 jaar. De vereniging is onderdeel van het Stedelijk Gymnasium, gevestigd aan de Homeruslaan. De naam 'Isthmia' is ontleend aan een heiligdom uit de Griekse oudheid, bekend door de tweejaarlijkse Isthmische spelen (atletiek). 

In de societeitsruimte van Tivoli aan de Kruisstraat wordt op deze zaterdag een receptie gehouden ter ere van Isthmia, gevolgd door een feestavond. Maar eerst is er een tocht door de stad. Op de foto hieronder passeert de stoet de Neude.

Studentenstoet op de Neude in 1938 (klik erop voor een vergroting). Foto: privécollectie.

Vooraan zijn twee banieren te zien. De linker, die van Isthmia, is gemaakt toen de vereniging 50 jaar bestond (1878-1928). Ernaast zien we er eentje van ULGV, de Utrechtse Letterkundige Gymnasiasten Vereniging. Dit is ook een schoolvereniging van het Stedelijk Gym, opgericht in 1905.

Trui van Lier
Wat deze foto zo bijzonder maakt, is dat de voorzitster (de preases) van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV) aanwezig is: Trui van Lier. Ze loopt voorop, heeft een lichte jas aan en kijkt naar de fotograaf.

Trui van Lier (1914-2002) zal zich in de oorlog ontpoppen tot een ware Utrechtse held doordat ze samen met Jet Berdenis van Berlekom op Prins Hendriklaan 4 kindercreche Kindjeshaven laat functioneren tot een geheime doorvoerplek voor joodse kindertjes.

De 23-jarige Trui is 'praeses' van UVSV in het studiejaar 1937-1938. Trui is een volle nicht van Truus van Lier (1921-1943), die in 1943 de Utrechtse NSB-politiechef Kerlen vermoordt. 

Frits Loeb
Wat verder nog opmerkelijk is, is dat we links op de grote foto een glimp zien van de Firma L. Loeb, die dan deels op de Neude gevestigd is. Loeb heeft zijn hoofdzaak op de Ganzenmarkt.

De eigenaar van de meubelzaak is op dat moment Frits Loeb (1889), tevens de oprichter van de Utrechtse Machinale Stoel- en Meubelfabriek Pastoe (UMS Pastoe). Het leven van deze joodse Frits wordt enkele jaren na deze foto ernstig bedreigd, maar hij komt door de oorlog heen.

En gelukkig Truitje ook.

Hier een andere foto van de stoet:

De stoet in de Korte Jansstraat, met in het midden Trui van Lier. Foto: privécollectie.

Zie hieronder de documentaire 'Omdat hun hart sprak' over de crèche Kindjeshaven van Trui van Lier en Jet Berdenis van Berlekom.
    

Jim Terlingen is in zijn vrije tijd behalve journalist-columnist ook historisch onderzoeker met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in Utrecht. Zie: www.jimterlingen.nl 

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl

Met dank aan Vincent Dirksen, die achterhaalde door welke straat de stoet op de tweede foto loopt. De etalage behoort toe aan firma Bosch Honig & Co, die onder andere handelt in speelgoed.